263. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva                                     
2.    a)    Prijedlog odluke o izboru investitora i davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizaciji turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
       b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog sporazuma o utvrđivanju uvjeta i obveza za realizaciju projekta "Kupari I." između Republike Hrvatske i Općine Župa dubrovačka                               

3.    Prijedlog odluke o donošenju Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020.                  

4.    Prijedlog smjernica za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom 
                                                    
5.    Prijedlog uredbe o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu (EU)                                        

6.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila                  

7.    Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu     
           
8.    Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini                                      

9.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Umagu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
       b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta "Uređenje upravne zgrade na Trgu A. Starčevića u Belišću – zgrada Policijske postaje"                                        

10.  a)    Prijedlog uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno 
       b)   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž                                  
11.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) „Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - „otok Sv. Katarina - Monumenti“ i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja                               

12.    a)    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske stanice Biograd 
          b)    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske stanice Preko                               
13.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu                                      

14.    Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline                                     

15.    Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Vijeća za elektroničke medije                               

16.    16.1.    Prijedlog odluke o prestanku važenja stupnja tajnosti dokumenata Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
          16.2.     Prijedlog odluke o utvrđivanju rokova dostupnosti za korištenje arhivskog gradiva nastalog djelovanjem dr. sc. Franje Tuđmana kao predsjednika Republike Hrvatske, za dokumente označene kao Prilog II.
          16.3.     Prijedlozi zaključaka u vezi sa zahtjevima za uvid i korištenje arhivskog gradiva nastalog djelovanjem dr. sc. Franje Tuđmana kao predsjednika Republike Hrvatske:
                        a)     Alberta Binga
                        b)     Budimira Lončara                             

17.    Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 1. kolovoza 2013. – 31. prosinca 2014. godine      

18.    Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2014. godinu     
                                                  
19.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za rujan 2015. godine                          

20.    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:

         a)     Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata 
         b)     Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje troškova prehrane i smještaja migranata
         c)     Ministarstvu zdravlja, za podmirenje troškova osiguravanja zdravstvene skrbi migranata     
         d)     Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata                                 

21.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za potporu Nacionalnom programu stambenog zbrinjavanja između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja                             

22.    Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR5 (2014)                  

23.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade  Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u
    području zaštite okoliša i održivog razvoja                              

24.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

          a)     Pismom namjere između Ministarstva obrane Republike Albanije i saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Talijanske Republike i Ministarstva obrane Republike Slovenije u vezi s uspostavom vodeće grupacije u kontekstu koncepta vodećih država NATO-a           
         b)     Pismom namjere između ministra obrane i sporta Republike Austrije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Češke Republike, Ministarstva obrane Mađarske, Ministarstva obrane Slovačke Republike i Ministarstva obrane Republike Slovenije o zajedničkim aktivnostima snaga za specijalne operacije u okviru Srednjoeuropske obrambene suradnje     
                 
        c)    Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Portugalske Republike o suradnji u područjima znanosti i tehnologije.                  
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu 

2.    Kadrovska pitanja

3.    Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti