265. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku
                                                                                                                                            
2.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi i posebnih preporuka Vijeća za države članice 2015. za razdoblje od srpnja do rujna 2015.
 
4.         Prijedlog odluke o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za ugovaranje posla projektiranja rekonstrukcije željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica u luci Rijeka
 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na Izmjenu Plana   građenja i održavanja državnih cesta za 2015. godinu

7.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita
 
8.         Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu
 
9.         Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
 
             a)         Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
             b)         Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje troškova za nabavu robe i za usluge prijevoza robe za potrebe migranata
             c)         Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
 
10.       Prijedlog uredbe o objavi Dodatka G od 6. svibnja 2005. godine, Izmjena i dopuna Dodataka A, B i C iz svibnja 2009. godine, Izmjene i dopune Dodatka A iz travnja 2011. godine i Izmjene i dopune Dodatka A iz svibnja 2013. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog za verifikaciju stajališta za izvanredni sastanak Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir - COMPET) u formatu ministara nadležnih za industriju, 9. studenoga 2015. godine
 
2.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

            2.1.        Vijeće za ekonomska i financijska pitanja - proračun (ECOFIN- Budget), 13. studenoga 2015. godine                                                                            
            2.2.        Vijeće za vanjske poslove (FAC), 16. studenoga 2015. godine
            2.3.        Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC-Defence), 17. studenoga 2015. godine
            2.4.        Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 16. studenoga 2015. godine
            2.5.        Vijeće za opće poslove (GAC), 17. studenoga 2015. godine
            2.6.        Vijeće za opće poslove – Kohezijska politika (GAC-Cohesion), 18. studenoga 2015. godine
 
3.         a)         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 23. rujna 2015. godine br. 2015/0430, u vezi s potrošačkim sporovima
            b)         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 23. rujna 2015. godine br. 2015/0431, u vezi s baterijama i akumulatorima
            c)         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 25. rujna 2015. godine br. 2015/2155, u vezi s otpadom                                  
 
4.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.