267. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana apsorpcije Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020., Plana apsorpcije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Plana apsorpcije Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Plana     apsorpcije Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. i Plana apsorpcije Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.                        

2.    Prijedlog zaključka o praćenju napretka provedbe postupaka dodjele bespovratnih sredstava koji se, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., pripremaju za sufinanciranje iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
                        
3.    Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"          

4.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za listopad 2015. godine
                      
5.    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:

    a)    Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje troškova za nabavu robe i usluge prijevoza robe za potrebe migranata      
    b)    Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata                                
    c)    Vrhbosanskoj nadbiskupiji iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, za podmirenje druge rate kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju svećeničkog doma u Sarajevu                                
6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Zadar       
                                                  
7.    Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i luku Split                  

8.    Prijedlozi zaključaka u vezi s:

8.1.     Memorandumom o suglasnosti između ministra nacionalne obrane Republike Poljske, Ministarstva obrane Slovačke Republike, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Češke Republike, Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke, Ministarstva obrane Mađarske, Ministarstva obrane Talijanske Republike, Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve, Ministarstva nacionalne obrane Rumunjske i Ministarstva obrane Republike Slovenije u vezi s uspostavom, upravljanjem i radom Središta izvrsnosti za protuobavještajno djelovanje NATO-a  
   
8.2.     Memorandumom o suglasnosti između ministra nacionalne obrane Republike Poljske, Ministarstva obrane Slovačke Republike, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Češke Republike, Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke, Ministarstva obrane Mađarske, Ministarstva obrane Talijanske Republike, Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve, Ministarstva nacionalne obrane Rumunjske, Ministarstva obrane Republike Slovenije kao i Zapovjedništva Vrhovnoga savezničkog zapovjednika za transformaciju o funkcionalnom odnosu u vezi sa Središtem izvrsnosti za protuobavještajno djelovanje NATO-a  
       
8.3.      Izvršnim programom suradnje u područjima kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2015. - 2019.
                                         
8.4.      Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Crne Gore u području sporta                                               
8.5.       Planom suradnje između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Albanije u području zdravstva i medicine za godine 2015. do 2018.                              
8.6.        Memorandumom o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Kosovo u području zdravstva i medicine   
 
8.7.       Dvogodišnjim sporazumom o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije 2016./2017.  

                             

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlog za verifikaciju stajališta za sastanak Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 23. i 24. studenoga 2015. godine                  

2.    Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

    a)    Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara energetike, 26. studenoga 2015. godine                         
    b)    Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC - Trade), 27. studenoga 2015. godine                                     
    c)    Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir - COMPET), 30. studenoga i 1. prosinca 2015. godine          

3.    Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno) 
                                            
4.    Prijedlog odluke o imenovanju zastupnice Republike Hrvatske u postupku pred Sudom Europske unije u predmetu C-484/15  
                      
5.    Kadrovska pitanja

6.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti