27. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog operativnog plana provedbe Programa e-Hrvatska 2007., za 2004. godinu
 2. Prijedlog odluke o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske
 3. Točka 3.
  1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o zaštiti televizijskog programa iz 1960. godine, izmijenjenog Protokolom od 21. siječnja 1965. godine te dodatnim Protokolima uz ovaj Protokol, od 14. siječnja 1974. godine i 21. ožujka 1983. godine
  2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova iz 1958. godine
  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja iz 1965. godine
 4. Prijedlog odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Nacionalnog odbora za provedbu inicijative Europske zajednice Interreg III u Republici
 5. Prijedlog odluke o osnivanju Koordinacijske skupine i Tehničke radne skupine Vlade Republike Hrvatske za praćenje korištenja sredstava koje Republike Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2005. godini
 7. Prijedlog za potpisivanje Protokola o korištenju europske kartice zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Republike Slovenije na području Republike Hrvatske
 8. Prijedlog odluke o određivanju izaslanstva Republike Hrvatske u okviru Mješovite međuvladine komisije za kulturnu, prosvjetnu, tehničku i znanstvenu suradnju Republike Hrvatske i Francuske Republike i prihvaćanju Nacrta programa kulturne, prosvjetne, sveučilišne, znanstvene i institucionalne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike, za godine 2004. - 2006.
 9. Prijedlog uredbe o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
 10. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za pripremu Projekta integriranog upravljanja ekosustavom sliva rijeke Neretve i Trebišnjice
 11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije
 12. Izvješće o jezičnom usklađivanju teksta Nacrta ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske


Prijedlog operativnog plana provedbe Programa e-Hrvatska 2007., za 2004. godinu

Prijedlog odluke o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske

Točka 3.
 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o zaštiti televizijskog programa iz 1960. godine, izmijenjenog Protokolom od 21. siječnja 1965. godine te dodatnim Protokolima uz ovaj Protokol, od 14. siječnja 1974. godine i 21. ožujka 1983. godine
 2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova iz 1958. godine
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja iz 1965. godine


Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o zaštiti televizijskog programa iz 1960. godine, izmijenjenog Protokolom od 21. siječnja 1965. godine te dodatnim Protokolima uz ovaj Protokol, od 14. siječnja 1974. godine i 21. ožujka 1983. godine

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova iz 1958. godine

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja iz 1965. godine

Prijedlog odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Nacionalnog odbora za provedbu inicijative Europske zajednice Interreg III u Republici

Prijedlog odluke o osnivanju Koordinacijske skupine i Tehničke radne skupine Vlade Republike Hrvatske za praćenje korištenja sredstava koje Republike Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2005. godini

Prijedlog za potpisivanje Protokola o korištenju europske kartice zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Republike Slovenije na području Republike Hrvatske

Prijedlog odluke o određivanju izaslanstva Republike Hrvatske u okviru Mješovite međuvladine komisije za kulturnu, prosvjetnu, tehničku i znanstvenu suradnju Republike Hrvatske i Francuske Republike i prihvaćanju Nacrta programa kulturne, prosvjetne, sveučilišne, znanstvene i institucionalne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike, za godine 2004. - 2006.

Prijedlog uredbe o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za pripremu Projekta integriranog upravljanja ekosustavom sliva rijeke Neretve i Trebišnjice

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije

Izvješće o jezičnom usklađivanju teksta Nacrta ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske

Dokumenti