270. telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske održala je danas  telefonsku sjednicu na kojoj je usvojila stajališta Republike Hrvatske koje će na sastanku Europskoga vijeća, 17. i 18. prosinca 2015. godine u Bruxellesu zastupati predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je donijela i Uredbu o izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojom se ne uvodi novi porez niti dolazi do promjena poreznog opterećenja, već se radi o promjeni načina odnosno dinamike plaćanja i izvješćivanja poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka za koje je već propisana obveza plaćanja poreza, osnovica i stopa poreza, a što je u skladu s člankom 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Hrvatskog Sabora (»Narodne novine«, broj 102/15). 

Dokumenti