295. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je održala telefonsku sjednicu (295. po redu) sa sljedećim točkama dnevnog reda:

1.            Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
 
2.            Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju
 
3.            Kadrovska pitanja.