3. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 

1.           a)       Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2016. godinu

              b)         Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu                               
 
2.         Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko- socijalnom vijeću                                                                                               
 
3.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2014.         
b)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske                                              
 
4.         a)         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan – Lisignano, Cestica i Gvozd
            b)         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda                                                                                           
           
5.         Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima                                                                  
 
6.         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                                                          
 
7.         Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem   5. Europskog dana geodezije i geoinformacija te Ruđera Boškovića kao Europskog     geodeta godine 2016. (Zagreb, 22. travnja 2016. godine).                                 

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)      Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 12. veljače 2016. godine
            b)      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. veljače 2016. godine
            c)      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 15. veljače 2016. godine
            d)      Vijeće za opće poslove (GAC), 16. veljače 2016. godine
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti od 11. prosinca 2015. godine br. 2015/2197                                                                                         
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Dokumenti