33. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog nacionalnog programa reformi 2017.                                                       
 
2.         Prijedlog programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020.                                                                                                                  
3.         a)         Prijedlog odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj                                                                                                     
            b)        Prijedlog odluke o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti posla u strukturi tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova
                                                                                   
4.         Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica trgovačkih društava Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Podravka prehrambena industrija d.d. Koprivnica, Croatia Airlines d.d. Zagreb i Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod
 
5.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Zdravku Mariću, ministru financija u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 46 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru                                                                                  
 
6.          a)         Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
b)         Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda       
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o međunarodnom privatnom pravu                                    
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (EU)          
 
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (EU)                                                                                                                      
 
11.       a)         Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini             
b)         Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini                                   
 
12.       Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017.-2020. s Akcijskim planom provedbe 2017.-2020.     
13.       Prijedlog uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva)                                                                         
 
14.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku                                                                                                 
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek                                                                                                                            
16.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
                                                                                                                                             
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) 
b)         Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2015. godine
c)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru) – mišljenje i amandmani Vlade                  
d)        Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji  (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru) – mišljenje i amandmani Vlade                                                  
e)         Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
                                                                                                                                   
 
18.       Godišnje izvješće o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2016. godinu                                                                                  
 
19.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                                                
20.       Prijedlog odluke o pružanju pomoći Islamskoj Republici Afganistanu u okviru Zakladnog fonda za javni poredak za Afganistan u razdoblju 2017. – 2019. godine                              
21.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje provedbe određenih odredbi Dodatnog protokola uz Sporazum između Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Savezne Republike Njemačke, Helenske Republike, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike, Kraljevine Španjolske, Kraljevine Švedske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja Europskoj komisiji                                                                                                             
 
22.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Države Izraela i Ministarstva obrane Republike Hrvatske o suradnji u obrambenom području                                                                                                
 
23.       Prijedlog zaključka u vezi s davanjem suglasnosti za isticanje kandidature za mjesto predsjednika Dunavske komisije                                                                                    
 
24.       Prijedlog za prihvaćenje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad međunarodnom obrazovnom konferencijom za mlade "Model European Union Zagreb 2017" (Zagreb, 7. do 12. svibnja 2017. godine).                
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove - članak 50. (GAC, Art. 50), 27. travnja 2017. godine                                                                                                             
 
2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-476/16                                                  
 
3.         Prijedlog odluke o ustupanju materijalnih sredstava (povjerljivo)              
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                                                     
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće                         
 
6.         Kadrovska pitanja
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dokumenti