34. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 30. prosinca 2020. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donesena Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu radi saniranja posljedica epidemije koronavirusa COVID-19.
 
Preraspodjelom su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 669.214.996 kuna na pozicijama Ministarstva zdravstva za povećani transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje potrebna za podmirenje obveza nastalih kao posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.
 
Potrebna sredstva za provedbu ove preraspodjele osigurana su smanjenjem rashoda u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. i to najvećim dijelom smanjenjem na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 299,6 milijuna kuna, Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 58,6 milijuna kuna, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 44,6 milijuna kuna, Ministarstva zdravstva u iznosu od 44,4 milijuna kuna, Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 43,0 milijuna kuna, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 33,5 milijuna kuna, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 24,3 milijuna kuna, Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 20,3 milijuna kuna, te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije u iznosu od 20,3 milijuna kuna.

Donesena je i Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Sisačko-moslavačke županije kao i Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Zagrebačke županije.