37. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog strategije razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj (EU)
 2. Točka 2.
  1. Prijedlog plana provedbe Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću", do kraja 2004. godine (EU)
  2. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo (EU)
 3. Prijedlog odluke o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
 4. Točka 4.
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska postignuća
  2. Prijedlog za dodjelu novčanih nagrada športašima za osvojene medalje na Olimpijskim igrama u Ateni 2004.
 5. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Okvirnog sporazuma izmedu Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima sudjelovanje Republike Hrvatske u programima Zajednice
 6. Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji
 8. Točka 8.
  1. Dvogodišnji sporazum o suradnji izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije, 2004. - 2005.
  2. Plan suradnje izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Narodne Republike Kine na području zdravstva i medicine, od 2004. do 2006. godine
  3. Memorandum o suglasnosti izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Državne uprave tradicionalne kineske medicine Narodne Republike Kine o suradnji na području tradicionalne medicine
 9. Prijedlog uredbe o objavi ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Medunarodnebanke za obnovui razvoj o darovnici za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra: Podrška registracije pomorskog dobra (TF 052657).


Prijedlog strategije razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj (EU)

Točka 2.
 1. Prijedlog plana provedbe Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću", do kraja 2004. godine (EU)
 2. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo (EU)


Prijedlog plana provedbe Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću", do kraja 2004. godine (EU)

Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo (EU)

Prijedlog odluke o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

Točka 4.
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska postignuća
 2. Prijedlog za dodjelu novčanih nagrada športašima za osvojene medalje na Olimpijskim igrama u Ateni 2004.


Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska postignuća

Prijedlog za dodjelu novčanih nagrada športašima za osvojene medalje na Olimpijskim igrama u Ateni 2004.

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Okvirnog sporazuma izmedu Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima sudjelovanje Republike Hrvatske u programima Zajednice

Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Točka 8.
 1. Dvogodišnji sporazum o suradnji izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije, 2004. - 2005.
 2. Plan suradnje izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Narodne Republike Kine na području zdravstva i medicine, od 2004. do 2006. godine
 3. Memorandum o suglasnosti izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Državne uprave tradicionalne kineske medicine Narodne Republike Kine o suradnji na području tradicionalne medicine


Dvogodišnji sporazum o suradnji izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije, 2004. - 2005.

Plan suradnje izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Narodne Republike Kine na području zdravstva i medicine, od 2004. do 2006. godine

Memorandum o suglasnosti izmedu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Državne uprave tradicionalne kineske medicine Narodne Republike Kine o suradnji na području tradicionalne medicine

Prijedlog uredbe o objavi ugovora izmedu Vlade Republike Hrvatske i Medunarodnebanke za obnovui razvoj o darovnici za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra: Podrška registracije pomorskog dobra (TF 052657).

Dokumenti