45. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                         
                   
2.         Nacrt prijedloga zakona o pravobranitelju za djecu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                       
 
3.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti                                                                                                 
 
4.          Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                   
 
5.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            b)        Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona      
 
6.        Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                          
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. godine                                                                                         
 
 
8.         Prijedlog uredbe o metodologijama vještačenja                                                        
 
9.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
9.1.      Prijedlog zakona o posebnom porezu na imovinu kreditnih institucija (predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                  
9.2.      Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2016.          
9.3.      Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti utjecaja programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova Europske unije                                                    
9.4.      Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2016. godinu                              
9.5.      Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2015. godinu                                                                                 
9.6.      Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (podnositelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja i amandmana Vlade                                              
9.7.      Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2016. godinu                              
                                                                                                                              
10.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2016. godinu                                                                                
 
11.       Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine                                                                                                                 
 
12.       Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2016. godinu   
       
13.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba
                                                                                                                                                       
14.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
a)         Prijedlog strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 
b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe                                                
 
15.       Prijedlog odluke o davanju preporuke Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za sklapanje nagodbe sa Strabagom AG
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sporazumni prestanak primjene Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata                                                                         
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom kulturne, obrazovne i znanstvene suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2017., 2018. i 2019.                                                                                                
                                                                                                  
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog stajališta za drugu zajedničku sjednicu Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine                                                          
 
2.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 11. srpnja 2017. godine                                                 
 
3.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)          
 
4.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017., za mjesec lipanj 2017.
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                                                          
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće                   
 
7.         Kadrovska pitanja
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti