48. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini      
 
2.         Izvješće o primjeni Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku – Agrokor d.d.                                             
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (EU)                                        
           
4.         Prijedlog zaključka o utvrđivanju smjernice za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom njihove eksploatacije i održavanja pod nazivom: Smjernica za kontrolu sigurnosti cesta                                                                             
5.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga                
 
6.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                                     
7.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Puli za zaduženje kod trgovačkog društva Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.                          
            b)        Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Križ za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb                    
 
8.         Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2016. godini         – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                
                                                                                             
9.         Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2014. i 2015. godini                
 
10.       Izvješće o provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za 2016. godinu                                        
 
11.       Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2016. godinu                                      
 
12.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
12.1.    Kažimira Varde, u vezi s decentralizacijom sustava socijalne skrbi    
12.2.    Davora Vlaovića, u vezi s organiziranjem primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, a posebno u Brodsko-posavskoj županiji              
12.3.    Nade Turina-Đurić, u vezi s osiguravanjem  financijskih sredstava za Projekt „Putovima Frankopana“                                                                                     
12.4.    Nikole Grmoje, u vezi s usvajanjem projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Metkovića, projekt Metković – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje“                                                                           
12.5.    Ranka Ostojića, u vezi sa sadržajem i potpisnicima deklaracije kojom se utvrđuje zaštita vanjskih granica Europske unije.           

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog zaključka u vezi s projektom LNG terminal (povjerljivo)                                                             
2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 127. stavaka 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                        
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)   
                                                                                                                                
4.          Upravni spor radi razrješenja – podnošenje žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske                                                                                                        
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće           
                                                                      
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće            
 
7.         Kadrovska pitanja
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti