5. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o obnovi

2. Prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za 2023. godinu

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih usluga, Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu, s društvom HP - Hrvatska pošta d.d., Velika Gorica

7. a)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Svetoj Nedelji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
    b)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Perušić za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
    c)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bibinje za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
    d)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Drenje za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

8. Prijedlog uredbe o osnivanju Državnog arhiva u Požegi

9. Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2023. godinu

10. Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2023. godinu

11. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 2. Europskom GREEN konferencijom - EGC 2024.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini (vrlo tajno) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

2. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

3. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.