6. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 


1.    a)    Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                     
       b)    Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o obrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

2.    Nacrt prijedloga zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                             

3.    a)    Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
        b)    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                          
                        
4.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                             

5.    Prijedlog zaključka o prioritetima Vlade Republike Hrvatske u djelovanju u institucijama Europske unije tijekom nizozemskog predsjedanja Vijećem Europske unije            
                                
6.    Prijedlog odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja
                    
7.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

    a)    Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike                                     
    b)    Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine    
    c)    Izvješće o poslovanju HRT-a za 2014. godinu            
    d)    Godišnje izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu        
    
8.    Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2016. godini         
                                    
9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka       

10.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora   
                                                      
11.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, za siječanj 2016. godine                                          

12.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata                                          

13.    Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju, kao i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi u vezi s pružanjem potpore države domaćina za provedbu NATO vojnih aktivnosti      

14.    Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Nansi Tireli, u vezi s izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojima bi se ukinulo oporezivanje inozemnih mirovina.     
    

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:         


1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 4. ožujka 2016. godine
            b)         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO) u formatu ministara zaduženih za zapošljavanje i socijalnu politiku, 7. ožujka 2016. godine                           
            c)         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 8. ožujka 2016. godine                                                             
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
            a)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 26. siječnja 2016. godine br. 2016/0081, u vezi s kodeksima i povezanim izmjenama konvencija i protokola Međunarodne pomorske organizacije (IMO)
            b)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 26. siječnja 2016. godine br. 2016/0082, u vezi s kriterijima za privremeno odbijanje davatelja alogeničnih doza krvi                                                                                                                              
3.         a)         Upravni spor radi istovremenog raspuštanja općinskog vijeća i razrješenja općinskog načelnika i njegove zamjenice – davanje odgovora na tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske              
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Dokumenti