6. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o javnoj nabavi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
                                                                                                                                            
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                  
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                     
4.         Prijedlog uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (EU)                                                                                                 
5.         Prijedlog odluke o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (EU)                                                                        
6.         a)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
            b)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku                   
 
7.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)          Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2015. godinu
            b)          Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2015. godinu                                 
            c)          Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2015. godinu
            d)         Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015. godinu                                                                                
 
8.         Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Talijanske Republike                                                                        
9.         Prijedlog odluke o održavanju četvrte „Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije  - ASDA“                                                                                         
10.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
                                                                                                                                            
11.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Gradu Vukovaru za sufinanciranje obilježavanja 25. obljetnice „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“                                         
 
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za obilježavanje 25. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske                                                               
13.       Prijedlog odluke o izradi operativnih programa nacionalnih manjina                     
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016. - 2019. godinu, sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja.  
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            a)         Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir (COMPET), 28. – 29. studenoga 2016. godine                                 
            b)        Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 28. studenoga 2016. godine                                                                           
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
            a)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2014/4257, u vezi s uslugama na unutarnjem tržištu
            b)        Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2016/0199, u vezi s mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
            c)        Dodatno pismo službene obavijesti Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2016/2008, u vezi s očuvanjem prirodnih staništa i divlje faune i flore
            d)        Pismo službene obavijesti Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2016/2096, u vezi s produbljivanjem prekogranične suradnje                     
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu                                                 
 
4.         Kadrovska pitanja
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti