60. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu (EU)                                
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima          
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama                                                                                                          
 
4.         Nacrt prijedloga  zakona  o  potvrđivanju Ugovora  između Vlade  Republike  Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                                
5.         Prijedlog odluke o sufinanciranju II. faze izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom u Javnoj ustanovi "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"         
                                                                                                                               
6.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)                                        
 
7.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske  
 
8.        Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
                                                                                                         
9.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda 
                                                                                                   
10.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske                                                                                 
 
11.       Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu        
                                           
12.       Izvješće o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, za 2016. godinu
                                                                                                
13.       Godišnje izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2016. godinu                                                                                                              
 
14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj suradnji na tržištima trećih zemalja                                                                                                                   
15.       Prijedlog izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi s potpisivanjem Programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017. - 2019.                                           
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s II. sjednicom hrvatsko-crnogorskog Međuvladinog mješovitog odbora za manjine.

17.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dogovora o izmjeni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole.
                                                                 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 12. i 13. listopada 2017. godine
b)        Vijeće za okoliš (ENVI), 13. listopada 2017. godine                                   
c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 16. listopada 2017. godine 
d)        Vijeće za opće poslove (GAC), 17. listopada 2017. godine      
e)         Vijeće za opće poslove čl. 50. (GAC Art. 50), 17. listopada 2017. godine
                                                                                                                            
2.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja provedbenih propisa                                                     
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                        
 
4.        Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)                    
            
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                  
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.