62. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zadaće Vlade u 2001. godini
 2. Vanjska politika
 3. Javne financije, porezni, carinski i bankarski sustav
 4. Politika plaća
 5. Osnovni ekonomski pokazatelji
 6. Gospodarstvo
 7. Pomorstvo i promet
 8. Povratak prognanika, obnova i graditeljstvo
 9. Obrana i unutarnji poslovi
 10. Pravosuđe i uprava
 11. Rad i socijalna skrb, zdravstvo i prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
 12. Prosvjeta, znanost, kultura
 13. Mediji
 14. Ljudska prava i prava nacionalnih manjina
  Nevladine udruge i građanska inicijativa
 15. Odnosi sa crkvama i vjerskim zajednicama
  Internetizacija
  Izrada strategije razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću"
 16. Brojčani pokazatelji o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata
  BrojČani podaci
 17. Zakoni koje je Hrvatski sabor donio na prijedlog Vlade
 18. Pregled analitičkog rada, te razmotrenih strateških materijala i izvješća iz nadležnosti Vlade
 19. Uredbe koje je donijela Vlada Republike Hrvatske
 20. Odluke koje je donijela Vlada Republike Hrvatske


Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zadaće Vlade u 2001. godini

Vanjska politika

Javne financije, porezni, carinski i bankarski sustav

Politika plaća

Osnovni ekonomski pokazatelji

Gospodarstvo

Pomorstvo i promet

Povratak prognanika, obnova i graditeljstvo

Obrana i unutarnji poslovi

Pravosuđe i uprava

Rad i socijalna skrb, zdravstvo i prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

Prosvjeta, znanost, kultura

Mediji

Ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Nevladine udruge i građanska inicijativa


Odnosi sa crkvama i vjerskim zajednicama
Internetizacija
Izrada strategije razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću"


Brojčani pokazatelji o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata
BrojČani podaci


Zakoni koje je Hrvatski sabor donio na prijedlog Vlade

Pregled analitičkog rada, te razmotrenih strateških materijala i izvješća iz nadležnosti Vlade

Uredbe koje je donijela Vlada Republike Hrvatske

Odluke koje je donijela Vlada Republike Hrvatske