63. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


 1. Informacija o turističkim kretanjima i rezultatima u prvih osam mjeseci 2003. godine
 2. Nacrt prijedloga zakona o nadzoru državne granice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 3. Nacrt prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 4. Nacrt prijedloga zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 5. Nacrt prijedloga zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 7. Točka 7.
  1. Prijedlog dopuna Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine
  2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj


Informacija o turističkim kretanjima i rezultatima u prvih osam mjeseci 2003. godine

Nacrt prijedloga zakona o nadzoru državne granice, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Točka 7.
 1. Prijedlog dopuna Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine
 2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj


Prijedlog dopuna Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj

Priopćenje sa zatvorene sjednice


Vlada Republike Hrvatske i na današnjoj sjednici upoznala se s provedbom obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica te obvezala tijela državne uprave na izvršavanje mjera sukladno utvrđenim rokovima.

Vezano uz prijedloge za izmjene i dopune Zakona o obrani te Zakona o službi u oružanim snagama, predlagatelja Joze Radoša, zastupnika u Hrvatskome saboru, Vlada je iznijela mišljenje kojim podržava stav o potrebi donošenja odluke profesionalizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske, no predmetne zakonske prijedloge smatra preuranjenima te je takvo mišljenje uputila Saboru.

Na današnjoj sjednici Vlada je odlučila izmijeniti Odluku o izvanrednim državnim mjerama za ublažavanje posljedica od suše u 2003. godini. Izmjene i dopune navedene Odluke potrebne su s obzirom da županije Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska nisu donijele odluku u određenom roku jer su u tom razdoblju procijenile da elementarne nepogoda suše neće imati katastrofalne razmjere.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za obilježavanje desete obljetnice Međunarodne godine obitelji u Republici Hrvatskoj u 2004. godini.

Na sjednici Vlade donijeta je i Odluka o utvrđivanju plaće pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za ravnopravnost spolova te njihovih zamjenika.

Vlada je Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijela prijedlog za obustavu postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Makarske za razdoblje 2003. – 2004. godine.
Vlada je prihvatila Izvješće o korištenju sredstava Tekuće zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, za srpanj 2003. godine.


Vlada je pokrenula postupak za potpisivanje Fakultativnog protokola uz K konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja.

Prihvaćeno je Izvješće o pregovorima hrvatskih i poljskih izaslanstava u svezi usuglašavanja Nacrta ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica.

Na sjednici, Vlada je razriješila Ivku Suman Podgajski dužnosti pomoćnice ministra poljoprivrede i šumarstva. Radi odlaska na novu dužnost Mirjana Duda razriješena je dužnosti članice Službeničkog suda u Rijeci, a na istu dužnost imenovana je Jelena Karan Cvjetković. Brigadir Vlado Bagarić imenovan je članom Nacionalnog povjerenstva za zaštitu zračnog prometa dok je Stjepan Duma razriješen te dužnosti zbog odlaska u mirovinu. Juro Bajić, Milan Stojanović i Pave Župan Rusković imenovani su članovima Skupštine Društva Parka Prevlaka, a Gorenka Bulj, Petar Tonković i Zdenko Mičić članovima Nadzornog odbora Društva. Također, Vlada je na današnjoj sjednici imenovala Gojka Bežovana, Jadranka Crnića, Vojka Obernesela, Mladena Vedriša, Mirjanu Znaor, Dubravku Lekić, Jasnu Lesički i Slavka Kraljevića članovima Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad uz napomenu da će predstavnik stručnih radnika biti imenovan nakon početka rada Zavoda.

Vlada je osnovala Povjerenstvo za građenja javnih cesta, a u Povjerenstvo se imenovala Ivicu Račana, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Povjerenstva, te članove Rolanda Žuvanića, ministra pomorstva prometa i veza, Radimira Čačića, ministra za javne radove obnovu i graditeljstvo, Ivu Banca, ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ingrid Antičević Marinović, ministricu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Stanka Kovača, predsjednika Uprave Hrvatskih autocesta te Vladimira Bizjaka, predsjednika Uprave Hrvatskih cesta. Tajnikom Povjerenstva imenovan je Muhamed Čokljat.

Dokumenti