63. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog uredbe o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnji nadzor
 2. Prijedlozi uredbi o određivanju granice pomorskog dobra na
  1. k.o.Milna
  2. k.o. Opatija i k.o. Volovsko
 3. Točka 3.
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Križevaca
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Obrovca
 4. Točka 4.
  1. Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Supetra
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Supetru
 5. Nacrti prijedloga odluka o donošenju prostornih planova
  1. "Nacionalnog parka Risnjak"
  2. "Nacionalnog parka Paklenica"
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za zaduženje kod Hrvatskih voda, za financiranje izgradnje II. faze kanalizacije naselja Lenac
 7. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:
  1. o prodaji dionica Šuma d.d. Zagreb, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  2. o prodaji dionica Istratrans d.d. Labin, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  3. za potpis Ugovora o zamjeni dionica
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za naknadu oduzete imovine
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničkog građevnog kamena (spilita) i sanaciju postojećeg kamenoloma "Kremešnica" kod Lasinje, u k.o. Desno Sredičko
 10. Prijedlog odluke o osnivanju Međuresornog koordinacijskog tijela za pripremu projekta Jadransko-jonske autoceste
 11. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Pakistan
 12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima
 14. Prijedlog odluke o potpisivanju Memoranduma o suglasnosti o razvoju Sveeuropskog koridora X
 15. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka u vezi sa sudjelovanjem izaslanstva Republike Hrvatske na Posebnom zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda na temu provedbe Habitat Agende (Istambul +5, lipanj 2001. godine)
 16. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske
 17. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, s nacrtom konačnog prijedloga zakona
 18. Privremeni Operativni plan sjetve 2001. godine
 19. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2001. godinu
 20. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva tvrtki Elcon d.d., Zlatar Bistrica za zaduženje kod Bank Austria
 21. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Privrednoj banci Zagreb d.d.; Zagreb za praćenje financiranja novogradnje 685 u "3. Maj" brodogradilištu d.d., Rijeka
 22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
 23. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube
 24. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać - Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela
 25. Prijedlog za osnivanje Veleposlanstva Republike Hrvatske u Irskoj sa sjedištem u Dublinu


Prijedlog uredbe o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnji nadzor

Prijedlozi uredbi o određivanju granice pomorskog dobra na
 1. k.o.Milna
 2. k.o. Opatija i k.o. Volovsko


k.o.Milna

k.o. Opatija i k.o. Volovsko

Točka 3.
 1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Križevaca
 2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Obrovca


Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Križevaca

Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Obrovca

Točka 4.
 1. Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Supetra
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Supetru


Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Supetra

Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Supetru

Nacrti prijedloga odluka o donošenju prostornih planova
 1. "Nacionalnog parka Risnjak"
 2. "Nacionalnog parka Paklenica"


"Nacionalnog parka Risnjak"

"Nacionalnog parka Paklenica"

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kostrena za zaduženje kod Hrvatskih voda, za financiranje izgradnje II. faze kanalizacije naselja Lenac

Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:
 1. o prodaji dionica Šuma d.d. Zagreb, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. o prodaji dionica Istratrans d.d. Labin, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. za potpis Ugovora o zamjeni dionica


o prodaji dionica Šuma d.d. Zagreb, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

o prodaji dionica Istratrans d.d. Labin, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

za potpis Ugovora o zamjeni dionica

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za naknadu oduzete imovine

Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničkog građevnog kamena (spilita) i sanaciju postojećeg kamenoloma "Kremešnica" kod Lasinje, u k.o. Desno Sredičko

Prijedlog odluke o osnivanju Međuresornog koordinacijskog tijela za pripremu projekta Jadransko-jonske autoceste

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Pakistan

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima

Prijedlog odluke o potpisivanju Memoranduma o suglasnosti o razvoju Sveeuropskog koridora X

Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka u vezi sa sudjelovanjem izaslanstva Republike Hrvatske na Posebnom zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda na temu provedbe Habitat Agende (Istambul +5, lipanj 2001. godine)

Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, s nacrtom konačnog prijedloga zakona

Privremeni Operativni plan sjetve 2001. godine

Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2001. godinu

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva tvrtki Elcon d.d., Zlatar Bistrica za zaduženje kod Bank Austria

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Privrednoj banci Zagreb d.d.; Zagreb za praćenje financiranja novogradnje 685 u "3. Maj" brodogradilištu d.d., Rijeka

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać - Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela

Prijedlog za osnivanje Veleposlanstva Republike Hrvatske u Irskoj sa sjedištem u Dublinu