64. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


Nacrt konačnog prijedloga zakona o gradnji (EU)Nacrt prijedloga zakona o žigu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona DOPUNSKE TOČKE: Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti osobnih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona Informacija sa V. Ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije WTO-a održane u Cancunu, Meksiko, od 10. do 14. rujna 2003. godine - usmena informacija

Nacrt konačnog prijedloga zakona o gradnji (EU)

Nacrt prijedloga zakona o žigu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

DOPUNSKE TOČKE: Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti osobnih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Informacija sa V. Ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije WTO-a održane u Cancunu, Meksiko, od 10. do 14. rujna 2003. godine - usmena informacija

Priopćenje sa zatvorene sjednice Vlade


Na svojoj zatvorenoj sjednici Vlada Republike Hrvatske razmotrila je pregled izvršavanja zakonskih prijedloga i drugih mjera kojima se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s propisima Europske unije te tijek izrade odgovora na Upitnik Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji.

Vlada je zadužila Ministarstvo za europske integracije da koordinira izradu Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji – 2004. godine te dostavi do 28. studenoga 2003. Vladi konačni prijedlog nacionalnog programa na usuglašavanje i usvajanje.

Vlada je potvrdila Ugovor o izmjenama i dopunama Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA-i) te ga uputila Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku. Predmetnim Ugovorom o izmjenama i dopunama prilagođava se Ugovor u skladu s promjenama koje će nastupiti nakon ostvarivanja punopravnog članstva Češke Republike, Republike Mađarske, Republike Poljske, Slovačke Republike i Republike Slovenije u Europskoj uniji.

Potvrđeni su i upućeni Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku Dodatni protokol br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA-i) radi usklađivanja Protokola 7. s pravilima o podrijetlu koja se primjenjuju u sustavu pan-europske unije te Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola br. 14 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA-i).

Vlada je donijela Odluku o davanju državnog jamstva Hypo Alpe Adria Bank d.d., za financijsko praćenje gradnje platformi «IKAa,b» i «IDA a,b,c» u Brodosplit brodogradilištu specijalnih objekata d.o.o., Split, na okvirni iznos od 1.035.500,00 EUR, uvećano za pripadajuće kamate i troškove i to jamstvo za zadržane iznose u visini od 207.100,00 EUR (10%), jamstvo za povrat avansa u visini od 414.200,00 EUR (5%) i jamstvo za dobro izvršenje posla u visini od 414.200,00 EUR (10 %).

Donesene su Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima Općine Podgorač, Općine Ivankovo te Općine Čeminac. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina pravnoj i fizičkoj osobi za biljnu i stočarsku proizvodnju, koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Vlada je dala suglasnost za produljenje koncesijskog razdoblja za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Sutomišćica. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 32 godine. Ukupna površina koncesioniranog pomorskog dobra iznosi 134,69 m2 kopnenog i 55.636,31 m2 morskog akvatorija.

Sukladno Zakonu o dopunama Zakona o morskim lukama, Vlada je dala suglasnost za produljenje koncesijskog razdoblja za luku posebne namjene – brodogradilišta Kantrida na ukupno 24 godine, ukoliko investicije to gospodarski opravdavaju ili ukoliko nastupi viša sila ili se promjene okolnosti zbog kojih se u razdoblju koncesije ne mogu ostvariti koncesijski ciljevi.

Vlada je uputila Hrvatskom saboru na daljnji postupak Prijedlog odluke o sudjelovanju troje časnika, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, u mirovnoj misiji UN-a u Liberiji.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Lobor te imenovala Damira Kusa, povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Labor. Također je doneseno Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Radoboj te imenovan Viktor Celinić za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Radoboj.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnog kaznenog suda. Sporazumom je određeno da pojedine povlastice i imunitete, sukladno svom položaju vezanom uz Sud, uživaju predstavnici država koje sudjeluju na Skupštini i njezinim pomoćnim tijelima te predstavnici međuvladinih organizacija, predstavnici država koji sudjeluju u postupcima Suda, suci, tužitelj, zamjenik tužitelja i tajnik, zamjenik tajnika, osoblje Ureda tužitelja i osoblje tajnika, lokalno osoblje koje nije na drugi način obuhvaćeno ovim Sporazumom, odvjetnik i osobe koje pomažu odvjetniku obrane, svjedoci, žrtve, vještaci, druge osobe od kojih se zahtijeva da budu nazočne u sjedištu Suda.

Prihvaćen je Prijedlog za imenovanje izaslanstva Republike Hrvatske na 32. zasjedanju Opće skupštine UNESCO-a , koja će se održati u Parizu od 29. rujna do 17. listopada 2003. godine.

Vlada je prihvatila tekst razmjene pisama između ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kao dogovor o primjeni članka 18. i članka 19. stavka 3 Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima, na časnike i službenike Policijske misije Europske unije. Ugovorom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima od 17. lipnja 2002. godine, utvrđeno je da je Republika Hrvatska suglasna da časnici i službenici Međunarodnih policijsko-operativnih snaga UN-a (IPTF), u obavljanju svojih dužnosti u skladu s mandatom kojeg imaju u Bosni i Hercegovini, pod određenim uvjetima, imaju pravo, zajedno sa službenicima Državne granične službe Bosne i Hercegovine biti nazočni na graničnim prijelazima u zoni zajedničke lokacije kad se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvaćena je Dopuna ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje projekta – Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi, potpisanih 30. siječnja 2003. godine.

Vlada je na zatvorenoj sjednici prihvatila dio izmijenjenog teksta Nacrta konačnog prijedloga Zakona o gradnji koji je nadopunjen s prijedlogom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva od članka 218 na dalje te ga uputila Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku. Također je u hitnu saborsku proceduru upućen Zakon o Hrvatskom imovinskom fondu.

Vlada je ovlastila Hrvatski fond za privatizaciju da, bez naknade, prenese Hrvatskom teniskom savezu opremu koja je specificirana u Ugovoru o kreditu i osiguranju tražbine između Hrvatske poštanske banke i Alpan tours d.o.o., a koja u naravi predstavlja inventar u paviljonu 6/galerija, paviljonu 37 te na otvorenim igralištima uz paviljon 36 Zagrebačkog velesajma, odnosno tenisku i drugu rekreativnu opremu kao i založno pravo na pravu zakupa i korištenja navedenih paviljona, na koje založno pravo je i Zagrebački velesajam dao svoju suglasnost potpisanim Sporazumom.

Donesena je Odluka o utvrđivanju postojanja posebnog interesa za iznimnu nabavu za ustupanje radova na rekonstrukciji i prenamjeni kompleksa bivše vojne bolnice u Zagrebu, Vlaška 87, osiguranju i financiranju nedostatno garažno parkirnih mjesta i podmirenju prispjelih obveza Republike Hrvatske.

Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela Odluku o osnivanju Savjeta za mlade na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Za predsjednika Savjeta imenovan je prof. dr. sc. Ante Simonić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Vlada je razriješila dužnosti dosadašnje članove Nadzornog odbora Finacijske agencije Miljenka Fičora i dr. sc. Vesnu Vašiček te imenovala nove članove Nadzornog odbora mr.sc. Božidara Pankretića i Davorka Vidovića.
Vlada je Hrvatskom saboru uputila prijedlog za imenovanje mr. sc. Vidonije Miletić Plukavec, za člana Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.


Dokumenti