65. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice


1.         Nacrt prijedloga zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (EU)                                                                                                                                              
2.         Nacrt prijedloga zakona o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (EU)                                                                                                  
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (EU)                  
 
4.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru) – očitovanje Vlade Republike Hrvatske  
 
5.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike                                                                                                    
 
6.          a)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                   
b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske              
                       
c)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                    
                                                                                     
7.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                                              
 
8.         Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina                                                                                        
 
9.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod      Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                

10.       Prijedlog odluke o pristupanju Republike Hrvatske Stalnoj strukturiranoj suradnji u sklopu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije             
 
11.       a)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu
b)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u  operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
c)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ 
d)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
e)         Nacrt prijedloga odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a                                        
 
12.       a)         Izvješće o provedbi aktivnosti protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima u 2015. i 2016. godini                                
b)         Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2017. godinu
 
13.       Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora    u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave                                                                                                                                                                
14.       Prijedlog zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru
                                                                                                                                                 
15.       Prijedlog zaključka o pripremi i provedbi Programa pomoći Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu
                                                          
16.        Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja                                                                                                                     
       
17.       Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve i Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke u vezi s pružanjem potpore države domaćina u sklopu ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Litvi                                                                                   
           
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području poljoprivrede.


 

Zatvoreni dio sjednice


1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 10. studenoga 2017. godine                                                                                        
b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 13. studenoga 2017. godine        
c)         Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 13. studenoga 2017. godine                                                                               
d)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 15. studenoga 2017. godine                                                                                    
 
2.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)             
 
3.         a)         Upravni spor, radi razrješenja – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu                                                                       
            b)        Upravni spor, radi razrješenja – davanje odgovora na žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske                    
                                                                        
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                      
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.