66. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                            
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU)                                                                                                                  
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                      
 
4.         Prijedlog odluke o imenovanju članova izaslanstva Republike Hrvatske u međudržavnom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško                                              
 
5.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja                                                                                                              
 
6.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
a)         Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u  2018., 2019. i 2020. godini, za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju kapitalnog projekta izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i trodijelne školske sportske dvorane   
b)        Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini, za kapitalni remont helikoptera Mi-171Sh                                               
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Pisarovina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                          
 
8.         Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za rujan 2017. godine                                            
 
9.         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu                                                        
 
10.       Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 3. Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 79/07 i 114/11) (predlagatelji: Peđa Grbin i Silvano Hrelja, zastupnici u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                                               
11.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane
                                                                                                                                       
12.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:

a)         Programom suradnje između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Generalnog tužiteljstva Ruske Federacije 2018. - 2019. godina      
b)         Protokolom o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za razdoblje od 2018. do 2020. godine        
c)         Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj suradnji na tržištima trećih zemalja
d)        Protokolom s 3. sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike                                                                        
 
13.        Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad organizacijom donatorske večere "Pomozimo zajedno u izgradnji objekta Dom fra Mladen Hrkać" (Zagreb, 13. prosinca 2017. godine)                                                       
 
14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
14.1.    Franka Vidovića, u vezi sa stanovima u vlasništvu Tvornice lakih metala d.d., Šibenik                                                                                          
14.2.    Gorana Aleksića, u vezi s primjenom odredbi Ovršnog zakona         
14.3.    dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi sa sustavom zdravstvene zaštite        
14.4.    dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s Nacionalnim programom reformi 2017. 
14.5.    Davora Vlaovića, u vezi s obeštećenjem hrvatskih poljoprivrednika uslijed elementarnih nepogoda u 2017. godini.    


 

Zatvoreni dio sjednice

 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeća za ekonomske i financijske poslove – proračun (ECOFIN Budget), 17. studenoga  2017. godine                                                                               
b)         Vijeća za opće poslove (GAC), 20. studenoga 2017. godine     
c)         Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC - Art. 50), 20. studenoga 2017. godine                                                                                        
d)         Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 20. i 21. studenoga 2017. godine                                                                                         
 
2.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 5. stavka 2., članka 78. stavka 3. točke 4. i članka 127. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 49/02 i 101/14) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                                                      
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                           
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće            
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 


                                                
 
 

Dokumenti