66. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


 1. Prijedlog odgovora na Upitnik Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj unije
  a) Politički kriteriji
  b) Ekonomski kriteriji
  c) Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva:
  1. Sloboda kretanja roba
  2. Sloboda kretanja osoba
  3. Sloboda pružanja usluga
  4. Sloboda kretanja kapitala
  5. Pravo trgovačkih društava
  6. Tržišno natjecanje
  7. Poljoprivreda
  8. Ribarstvo
  9. Promet
  10. Oporezivanje
  11. Ekonomska i monetarna unija
  12. Statistika
  13. Socijalna politika i zapošljavanje
  14. Energetika
  15. Industrijska politika
  16. Malo i srednje poduzetništvo
  17. Znanost i istraživanje
  18. Obrazovanje i usavršavanje
  19. Telekomunikacije i poštanske usluge
  20. Kultura i audio-vizualna politika
  21. Regionalna politika
  22. Okoliš
  23. Zaštita potrošača i zdravlja
  24. Pravosuđe i unutarnji poslovi
  25. Carinska unija
  26. Vanjski odnosi
  27. Zajednička vanjska i sigurnosna politika
  28. Financijska kontrola
  29. Financijske i proračunske odredbe
 2. Izvješće o požarima u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2003. do 31. kolovoza 2003. godine, s posebnim osvrtom na požare na priobalju, u razdoblju od 1. srpnja 2003. do 31. kolovoza 2003. godine


Prijedlog odgovora na Upitnik Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj unije
a) Politički kriteriji
b) Ekonomski kriteriji
c) Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva:
1. Sloboda kretanja roba
2. Sloboda kretanja osoba
3. Sloboda pružanja usluga
4. Sloboda kretanja kapitala
5. Pravo trgovačkih društava
6. Tržišno natjecanje
7. Poljoprivreda
8. Ribarstvo
9. Promet
10. Oporezivanje
11. Ekonomska i monetarna unija
12. Statistika
13. Socijalna politika i zapošljavanje
14. Energetika
15. Industrijska politika
16. Malo i srednje poduzetništvo
17. Znanost i istraživanje
18. Obrazovanje i usavršavanje
19. Telekomunikacije i poštanske usluge
20. Kultura i audio-vizualna politika
21. Regionalna politika
22. Okoliš
23. Zaštita potrošača i zdravlja
24. Pravosuđe i unutarnji poslovi
25. Carinska unija
26. Vanjski odnosi
27. Zajednička vanjska i sigurnosna politika
28. Financijska kontrola
29. Financijske i proračunske odredbe


Izvješće o požarima u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2003. do 31. kolovoza 2003. godine, s posebnim osvrtom na požare na priobalju, u razdoblju od 1. srpnja 2003. do 31. kolovoza 2003. godine

Priopćenje sa zatvorene sjednice Vlade


Na zatvorenoj sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavljen je tijek provedbe obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica te pregled izvršavanja mjera utvrđenih Planom provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za razdoblje lipanj – prosinac 2003. godine, s izuzetkom zakonodavnih mjera.

Na sjednici su prihvaćene izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te je Prijedlog zakona upućen Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku.

Vlada je uputila prijedlog Hrvatskom saboru da ne prihvati izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora uputio Klub zastupnika HSLS-s. Vlada također predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati dopune Zakona o nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. Vlada je predložila Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u razdoblju od 24. travnja 2001. do 30. travnja 2003. godine.

Vlada će podnijeti amandmane na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Predloženim amandmanima pojašnjavaju se odredbe koje se odnose na ovrhu naplatom s bankovnog računa, a rezultat su dodatnih konzultacija s predstavnicima FINE. Također, bit će pojašnjene odredbe o sudskom i javnobilježničkom osiguranju prijenosom vlasništva na stvari.

Vlada je prihvatila Uredbu o uvođenju izvoznih carina na kukuruz.. Predmetnom Uredbom privremeno se uvode izvozne carine na merkantilni kukuruz namijenjen ishrani stoke, radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu koji je prouzročen nepovoljnim klimatskim uvjetima, sušom. Vlada je također donijela Odluku o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda. Odlukom je utvrđena preferencijalna carinska kvota od 40 tisuća tona, pri uvozu krumpira iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije.

Na sjednici je donesena i Odluka o gradnji četvrte novogradnje RO-RO putničkog broda za Jadroliniju d.d., Rijeka u brodogradilištu Brodotrogir d.d., Trogir. Ugovorena cijena za brod iznosi 5,7 milijuna EUR-a u kunskoj protuvrijednosti. U cijenu broda uključeno je 10% potpore Jadroliniji d.d., Rijeka, a preostalih 90% ugovorene cijene broda osiguralo jei brodogradilište Brodotrogir d.d., Trogir, s osnova komercijalnih kreditnih izvora sredstava, uz državno jamstvo.

Vlada je donijela Odluku o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog poreza na dodanu vrijednost za 2003. godinu. Korisnici naknade su osobe s invaliditetom sa 100% tjelesnog oštećenja kao i osobe s invaliditetom s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcija organa za kretanje.

Vlada je donijela odluke o osnivanju i zadaćama Vijeća za strukovno obrazovanje te Vijeća za opće i umjetničko obrazovanje.

Vlada je donijela rješenje kojim se raspušta Općinsko vijeće Općine Kijevo te je posebnim rješenjem imenovala Ivanu Klarić-Kukuz povjerenicom Vlade Republike Hrvatske. Vlada je donijela rješenje kojim se raspušta i Općinsko vijeće Viškovci, a posebnim rješenjem imenovala je Miroslava Klepu povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Viškovci. Na sjednici je također doneseno rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Tounj. Vlada je rješenjem imenovala Krunoslava Zrnca povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Tounj.
Vlada je uputila odgovor Ustavnom sudu Republike Hrvatske u kojem neutemeljenim smatra prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Uredbe o obvezama iz nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe o telekomunikacijama. Vlada je Ustavnom sudu podnijela Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o obustavi primjene prostornog plana bivše Općine Crikvenica za područje Grada Crikvenice. Ustavnom sudu upućen je i Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odredbe članka 70. stavka 9. i članka 91. stavka 2. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Krapine.


Na sjednici je donesena Odluka o pokretanju postupka za potpisivanje Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine u svezi presađivanjem organa i tkiva ljudskog porijekla.

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje ugovora između kineske i hrvatske Vlade o veterinarskoj suradnji. Pokrenut je također postupak o veterinarskoj suradnji između Vlada Hrvatske i Brazila.

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje ugovora između hrvatske i iranske Vlade o suradnji u borbi protiv nezakonitog trgovanja opojnim drogama, psihotropskim supstancama i prekursorima.

Olgica Spevec imenovana je predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, a Nikola Popović i Mirna Pavletić Župić članovima.

Dodatak priopćenju sa zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske

Na svojoj zatvorenoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru.

Dokumenti