66. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o amandmanima podnjetim na:
  1. Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
  2. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
 2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava nadzora pomorskom plovidbom na Jadranskom moru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o očuvanju atlanskih tuna i Protokola, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Carinskoj tarifi za 2001. godinu
 5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona
 6. Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
  1. k.o. Suđurađ
  2. k.o. Goveđari
  3. k.o. Tuliševica i k.o. Lovran
 7. Prijedlog izmjene Plana intervencija u zaštiti okoliša
 8. Analiza rada prosvjetne inspekcije u 1999. godini, s prijedlogom mjera za poboljšanje rada (izvršenje Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 16. ožujka 2000. godine)
 9. Prijedlog uredbe o potvrđivanju Ugovora o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran
 10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipini o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 11. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju posebnog interesa i davanju suglasnosti INA - Industriji nafte d.d., Zagreb, za sklapanje ugovora o transportu prirodnog plina s PLINACRO d.o.o., Zagreb, izravnom pogodbom
 13. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske županije
 14. Prijedlozi odluka o stavljanju izvan snage:
  1. Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području posebne državne skrbi tvrtki “Zeleno zlato”
  2. Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području posebne državne skrbi Juri Šućuroviću


Izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o amandmanima podnjetim na:
 1. Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
 2. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu


Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava nadzora pomorskom plovidbom na Jadranskom moru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o očuvanju atlanskih tuna i Protokola, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Carinskoj tarifi za 2001. godinu

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
 1. k.o. Suđurađ
 2. k.o. Goveđari
 3. k.o. Tuliševica i k.o. Lovran


k.o. Suđurađ

k.o. Goveđari

k.o. Tuliševica i k.o. Lovran

Prijedlog izmjene Plana intervencija u zaštiti okoliša

Analiza rada prosvjetne inspekcije u 1999. godini, s prijedlogom mjera za poboljšanje rada (izvršenje Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 16. ožujka 2000. godine)

Prijedlog uredbe o potvrđivanju Ugovora o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipini o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske

Prijedlog odluke o utvrđivanju posebnog interesa i davanju suglasnosti INA - Industriji nafte d.d., Zagreb, za sklapanje ugovora o transportu prirodnog plina s PLINACRO d.o.o., Zagreb, izravnom pogodbom

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske županije

Prijedlozi odluka o stavljanju izvan snage:
 1. Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području posebne državne skrbi tvrtki “Zeleno zlato”
 2. Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području posebne državne skrbi Juri Šućuroviću


Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području posebne državne skrbi tvrtki “Zeleno zlato”

Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području posebne državne skrbi Juri Šućuroviću