68. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice

1.         Izjašnjenje o amandmanima podnesenim na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

2.         a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
            b)  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

3.         Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama.      
 

Zatvoreni dio sjednice

1.         Kadrovska pitanja
 

Dokumenti