68. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske

Vlada je danas, 14. srpnja 2021. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Zaključak kojim se daje prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana zastupnika Silvana Hrelje, od 8. srpnja 2021. godine, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.