69. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji                                             
 
2.         Projekti vezani uz Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju
 
2.1.      Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak                                                                                                           
2.2.      Prijedlog zaključka u vezi s financiranjem nabave angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije i uređaja za razbijanje kamenaca (litotriptor) za Klinički bolnički centar Osijek                   
2.3.      Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem problematike dezinsekcije komaraca u Parku prirode "Kopački rit"                                                                        
2.4.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta rekonstrukcije postojećeg raskrižja ulica S. Radića i A. Harambašića, Trga A. Starčevića te Ulice Petra Preradovića u Donjem Miholjcu u raskrižje s kružnim tokom         
2.5.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta rekonstrukcije kolnika državne ceste DC 417 od Riječne luke Tranzit i rekonstrukcije kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrstane ceste na dionici Vukovarske ulice u Osijeku od raskrižja za Riječnu Luku Tranzit     
 
                               
2.6.      Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije za projekt obnove prostora bastione trase osječke Tvrđe                                      
2.7.      Prijedlog zaključka u vezi s izradom parcelacijskih, odnosno geodetskih elaborata za potrebe evidentiranja zgrada te javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Osijeka (Vijenac Ivana Meštrovića, Sjenjak, Vijenac Ivana Česmičkog i Jug II)                                                                                        
2.8.      Prijedlog zaključka u vezi s dovršetkom izgradnje Sveučilišnog kampusa u Osijeku                                                                                                       
2.9.      Prijedlog zaključka u vezi s projektom i izgradnjom IT parka u Osijeku
2.10.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom uspostave Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek                                                                                
2.11.    Prijedlog uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek          
2.12.    Prijedlog zaključka o davanju preporuke društvu Hrvatske šume d.o.o. za darovanje nekretnine Osječko-baranjskoj županiji i Općini Bilje u svrhu ostvarenja  projekta od općeg javnog interesa, uspostave centra za posjetitelje  
2.13.    Prijedlog zaključka u vezi s promicanjem ulaganja u Osječko-baranjsku županiju                                                                                    
2.14.    Prijedlog zaključka u vezi s preuzimanjem obveza za sklapanje ugovora s Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek                             
2.15.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina Općini Čepin, u svrhu izgradnje „Naselja prijateljstva“                                                                        
2.16.    Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Osijeku u svrhu smještaja Caritasa Osijek Đakovačko-osječke nadbiskupije                                                                                                    
2.17.    Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u korist Osječko-baranjske županije, u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku                                                       
2.18.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine Gradu Našicama, u naravi groblje u Gradcu Našičkom                                                                                   
2.19.    Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje Gradu Osijeku stanova u Osijeku u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu stambenog zbrinjavanja građana slabijeg imovnog stanja i ugroženog socijalnog statusa                     
2.20.    a)        Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja nekretninom u vlasništvu
                       Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                                  
           b)         Prijedlog zaključka o uspostavi Veteranskog centra u Gradu Osijeku
            2.21.    Prijedlog zaključka o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Osječko-baranjskoj županiji i Općini Erdut, radi realizacije projekta stvaranja novih turističkih atrakcija                                                                                
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (EU)                                                                                                                  
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                            
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske                                                                                     
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                 
 
7.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti                                                                            
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (EU)                                                                                                  
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (EU)          
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                
 
11.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine                 
       
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava Ministarstvu unutarnjih poslova u svrhu nastavka provedbe Projekta proširenja kapaciteta i funkcionalnosti Sustava za upravljanje i koordinaciju snagama (eOKC)        
 
13.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom centru za razminiranje za zapošljavanje radnika društva Mungos razminiranje d.o.o., Sisak                      
b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje               
                                                                                                                
14.       a)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se odobrava kreditno zaduženje kod davatelja kredita: Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, radi podmirenja dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu i financiranju obveza po programima i projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist davatelja kredita: Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, za kreditno zaduženje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost                                                             
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Zemunik Donji za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar                                                                                 
16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
16.1.    Prijedlog zakona o korištenju psa pomagača i terapijskog psa, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a)                 
16.2.    Prijedlog zakona o nastavku isplate dokupljenih mirovina, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                    
16.3.    a)        Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu  
b)        Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu                                            
 
17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad Međunarodnom konferencijom "Strateško upravljanje razvojem - Pristupi u planiranju strateškog okvira za razdoblje nakon 2020. godine" (Zagreb, 4. prosinca 2017. godine).           

 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 30. studenoga i 1. prosinca 2017. godine
b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 4. i 5. prosinca 2017. godine                                                                                                   
c)         Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 5. prosinca 2017. godine                                                                                                         
 
2.         Dopuna odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 17. lipnja 2016. godine, broj povreda 2015/2198, u vezi s neispunjavanjem obveza o slobodnom kretanju kapitala i slobodi poslovnog nastana iz članaka 63. i 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (ograničeno)       
 
3.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje mobilnih pumpi velikog protoka s pripadajućom opremom iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)             
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti