69. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


 1. Točka 1.
  1. Izvješće o povratku prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2003. godine
  2. Izvješće o radu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2002. godinu
  3. Prijedlog nacionalnog programa za Rome
  4. Program razvoja malog gospodarstva 2003. - 2006. – operativna razrada


Točka 1.
 1. Izvješće o povratku prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2003. godine
 2. Izvješće o radu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2002. godinu
 3. Prijedlog nacionalnog programa za Rome
 4. Program razvoja malog gospodarstva 2003. - 2006. – operativna razrada


Izvješće o povratku prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2003. godine

Izvješće o radu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2002. godinu

Prijedlog nacionalnog programa za Rome

Program razvoja malog gospodarstva 2003. - 2006. – operativna razrada

Priopćenje sa zatvorene sjednice


Na današnjoj zatvorenoj sjednici Vlada je zadužila ministarstva, državne upravne organizacije, Hrvatsku narodnu banku i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja da do ponedjeljka 20. listopada 2003. godine, razmotre izvješća o ostvarivanju Plana provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za listopad, studeni i prosinac 2003. kao i prijedlog mjera za 2004. godinu, te Ministarstvu za europske integracije dostave očitovanje u kojem će procijeniti mogućnost održanja predloženih rokova, te dostaviti prijedloge za eventualne izmjene rokova i pojedinih mjera kao i, ukoliko ocijene potrebitim, prijedlog novih mjera u 2004. godini.

Vlada je donijela Odluku o izradi strategije razvitka jezične kulture, Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu pojmovnika za službene prijevode akata Europske unije, odnosno hrvatskog zakonodavstva na službene jezike Europske unije te Odluku o izdavanju službene verzije prijevoda propisa Republike Hrvatske na strane jezike i službenih prijevoda pravne stečevine Europske unije (acquis communautaire-a) na hrvatski jezik.

Na današnjoj sjednici Vlada je povukla iz saborske procedure Konačni prijedlog zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Konačni prijedlog zakona o boravišnoj pristojbi i Konačni prijedlog zakona o članarinama u turističkim zajednicama iz postupka donošenja, s obzirom da je u raspravi na radnim tijelima Hrvatskog sabora iznesen veliki broj primjedbi na predmetne zakonske prijedloge te je Ministarstvu turizma kao predlagatelju dostavljan velik broj amandmana, Ministarstvo turizma je predložilo povlačenje predmetnih zakonskih prijedloga iz zakonodavne procedure.
Donesena je Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje, čija osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske.


Prihvaćena je Odluka o angažiranju sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za uplatu temeljnog kapitala za Park Prevlaka. Iz sredstva Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske, rezerviranih za Program Park Prevlaka, prema zaključku Upravnog odbora Fonda, iznos od 3 milijuna kuna uplatit će se kao temeljni ulog Republike Hrvatske kao jednog od osnivača društva s ograničenom odgovornošću Parku Prevlaka d.o.o, za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i turistička agencija.

Vlada je dala suglasnost za zaduženje Gradu Samoboru kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, u iznosu od 9.400.000,00 kuna, za izgradnju kapitalnih objekata; Gradu Šibeniku kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, u iznosu od 20.000.000,00 kuna, za financiranje izgradnje kapitalnih objekata, Gradu Bjelovaru kod Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagreb, u iznosu od 24.000.000,00 kuna, za kapitalne projekte; Općini Pirovac kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, u iznosu od 1.000.000,00 kuna za financiranje kapitalnih projekata te Općini Staro Petrovo Selo kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, u iznosu od 422.630,00 kuna, za kupnju nekretnine – zgradu bivše Poljoprivredne zgrade Staro Petrovo selo za potrebe Općine.

Vlada je dala suglasnost Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u idućim godinama, za troškove sanacije i adaptaciju zgrada Upravnog suda u Zagrebu, Trgovačkog suda u Zadru, Županijskog suda u Vukovaru i Kaznionice u Glini.

Osnovano je Povjerenstvo za praćenje realizacije Odluke o mjerama za sređivanje imovinsko-pravnoga, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja u dolini rijeke Neretve.

Vlada je dala suglasnost za prijam dva vježbenika u Tajništvo Vlade Republike Hrvatske.

Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Ovlašćuje se dr. sc. Ljubo Jurčić, ministar gospodarstva da u ime Vlade Republike Hrvatske, na sjednici izvanredne glavne skupštine INA – Industrija nafte d.d. Zagreb, glasuje po točkama dnevnog reda.

Donesen je Zaključak u vezi s održavanjem Glavne skupštine Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija.

Vlada je prihvatila prijedlog Udruge Spirit za pokroviteljstvo nad Međunarodnom pustolovnom utrkom – Hrvatski izazov 2004.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za darovnicu broj TF 052381 za projekt Grada Zagreba. Sklapanje predmetnog Ugovora predlaže se radi dobivanja bespovratnih sredstava u iznosu od 350.000,00 USD, kojima će se financirati pripremne aktivnosti na projektu biološkog pročišćavanja otpadnih voda Grada Zagreba.

Vlada je donijela Odluku o objavi I. protokola o suradnji u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2003. – 2007., potpisan u Zagrebu, 26. veljače 2003.

Donesena je Odluka o privatizaciji društva Slobodna Dalmacija d.d., Split, na način da bi se 25 % dionica Društva, koji čini 58.808 dionica serije D, prenijelo Društvu radi besplatnog prijenosa radnicima/dioničarima, 5% državnog portfelja zadržalo bi se do daljnjeg u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju. Nadalje, dio državnog portfelja, ne veći od portfelja koji je potreban da bi mali dioničari ukupno imali 25 % dionica, ponudit će se na prodaju radnicima i financijskim ulagačima, a dio državnog portfelja koji neće biti ponuđen malim dioničarima, ponudit će se na prodaju uz uvjet da kupac istovremeno dokapitalizira Društvo s najmanje 80.000.000,00 kuna, radi tehnološke obnove.

Vlada je uputila Hrvatskom saboru prijedlog za imenovanje Gorana Matešića za predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, za zamjenika predsjednika Mariju Cvrlje, a za članove Antu Perdića, Đanija Poropata i Gordanu Horvat.

Vlada je Hrvatskom saboru uputila prijedlog za imenovanje Vesne Podlipec i Čede I. Žica za članove Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Hrvatskom saboru upućen je prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Za predsjednika predložena je prof. dr. sc. Jasmina Havranek, a za članove vijeća, prof. dr. sc. Hildegard Auf Franić, prof. dr. sc. Davor Ivanković, prof. dr. sc. Jasmina Ledić, prof. dr. sc. Josip Lisac, prof. dr. sc. Ante Mihanović, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr.sc. Ivan Šiber, prof.dr.sc. Zvonimir Šikić, dr. sc. Dušan Radić, dr. sc. Vera Gamulin, mr. sc. Mladen Proštenik, i Lejla Bosak, dr. med.

Vlada je Hrvatskom saboru uputila prijedlog za razrješenje dr. sc. Miće Klepo, dosadašnjeg predsjednika Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti, mr.sc. Eralda Banovca, zamjenika predsjednika i članove mr.sc. Ana Mariju Boromisa, Darka Pavlovića, i Ivonu Štritof, te imenovanje istih na razdoblje od pet godina.
Vlada je na današnjoj sjednici imenovala Zorana Milanovića, pomoćnikom ministra vanjskih poslova u V. Upravi – Uprava za multilateralu.


Mirjam Katulić imenovana je tajnicom Ministarstva vanjskih poslova.
Željko Bulat imenovan je ravnateljem Javne ustanove Nacionalni park Krka.
Vlada je predložila Upravnom odboru Hrvatske matice iseljenika da temeljem Statuta razriješe dosadašnjeg ravnatelja Borisa Marunu dužnosti ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, radi odlaska na novu dužnost, te imenuje Nikolu Jelinčića za novog ravnatelja.


Dokumenti