69. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Prijedlog uredbe o Uredu za ljudska prava
 3. Prijedlog uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namjenjenih športu i razonodi u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalmom moru Republike Hrvatske
 4. Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
  1. k.o. Nin
  2. k.o. Kali
  3. k.o. Ston
  4. k.o. Baška i k.o. Batomalj
 5. Točka 5.
  1. Prijedlog dopune Zaključka Vlade republike Hrvatske, od 16. studenoga 2000. godine, u vezi koordiniranja i racionalizacije financijskih i organizacijskih pretpostavki izgradnje internetizacijske infrastrukture
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za internetizaciju
 6. Prijedlog rasporeda sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2001. godinu, za financiranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina
 7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu za održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini
 8. Točka 8.
  1. Prijedlog odluke o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smiju stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o standardima kakvoće tekućih naftnih gorivay
  2. Prijedlog odluke o izradi sanacijskog programa za poboljšanje kakvoće zraka i postupno ukidanje stavljanjem u promet tekućih naftnih goriva koja ne udovoljavaju propisanim standardima
 9. Prijedlog odluke o odobravanju sklapanja Aneksa Sporazumu, od 13. studenoga 1997. godine, između Vlade Republike Hrvatske i Walter Bau AG o realizaciji autoceste Zagreb - Macelj
 10. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, za praćenje financiranja broda za prijevoz rasutih tereta - gradnje 435 u Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osnivanje predstavništva Hrvatske gospodarske komore u SR Jugoslaviji
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za ekspoataciju i sanaciju postojećeg kamenoloma tehničkog građevnog kamena u kamenolomu "Fukinac", k.o. Bobare.
 13. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 14. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi prihvaćanja Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu
 15. Prijedlog za davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o projektu Potpora poticanju gospodarstva u Republici Hrvatskoj
 16. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske
 17. Točka 17.
  1. Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Šibenika
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Šibeniku


Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o Uredu za ljudska prava

Prijedlog uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namjenjenih športu i razonodi u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalmom moru Republike Hrvatske

Prijedlozi uredbi o određivanju granica pomorskog dobra na dijelu:
 1. k.o. Nin
 2. k.o. Kali
 3. k.o. Ston
 4. k.o. Baška i k.o. Batomalj


k.o. Nin

k.o. Kali

k.o. Ston

k.o. Baška i k.o. Batomalj

Točka 5.
 1. Prijedlog dopune Zaključka Vlade republike Hrvatske, od 16. studenoga 2000. godine, u vezi koordiniranja i racionalizacije financijskih i organizacijskih pretpostavki izgradnje internetizacijske infrastrukture
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za internetizaciju


Prijedlog dopune Zaključka Vlade republike Hrvatske, od 16. studenoga 2000. godine, u vezi koordiniranja i racionalizacije financijskih i organizacijskih pretpostavki izgradnje internetizacijske infrastrukture

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za internetizaciju

Prijedlog rasporeda sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2001. godinu, za financiranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu za održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini

Točka 8.
 1. Prijedlog odluke o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smiju stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o standardima kakvoće tekućih naftnih gorivay
 2. Prijedlog odluke o izradi sanacijskog programa za poboljšanje kakvoće zraka i postupno ukidanje stavljanjem u promet tekućih naftnih goriva koja ne udovoljavaju propisanim standardima


Prijedlog odluke o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smiju stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o standardima kakvoće tekućih naftnih gorivay

Prijedlog odluke o izradi sanacijskog programa za poboljšanje kakvoće zraka i postupno ukidanje stavljanjem u promet tekućih naftnih goriva koja ne udovoljavaju propisanim standardima

Prijedlog odluke o odobravanju sklapanja Aneksa Sporazumu, od 13. studenoga 1997. godine, između Vlade Republike Hrvatske i Walter Bau AG o realizaciji autoceste Zagreb - Macelj

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, za praćenje financiranja broda za prijevoz rasutih tereta - gradnje 435 u Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osnivanje predstavništva Hrvatske gospodarske komore u SR Jugoslaviji

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za ekspoataciju i sanaciju postojećeg kamenoloma tehničkog građevnog kamena u kamenolomu "Fukinac", k.o. Bobare.

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi prihvaćanja Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu

Prijedlog za davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o projektu Potpora poticanju gospodarstva u Republici Hrvatskoj

Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske

Točka 17.
 1. Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Šibenika
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Šibeniku


Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Šibenika

Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Šibeniku