7. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog smjernica za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.                                                                                          
 
2.         Provedba porezne reforme     
 
            2.1.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)
 
            2.2.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 
            2.3.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 
            2.4.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o porezu na dohodak
 
            2.5.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o porezu na promet nekretnina
 
            2.6.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o lokalnim porezima
 
            2.7.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o Poreznoj upravi
 
            2.8.      Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 
            2.9.      Nacrt konačnog prijedloga općeg poreznog zakona
 
            2.10.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)
 
            2.11.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravnim pristojbama (EU)
 
            2.12.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu (EU)
 
            2.13.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)
 
            2.14.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
 
            2.15.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
 
            2.16.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                                                                                
3.         a)         Nacrt prijedloga zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                     
b)        Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).  
    
                                                                                                         
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2016/0199, u vezi s mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina                            
 
2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Dokumenti