73. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlog zaključka o donošenju Smjernica  za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine         
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (EU)                                                                                                                         
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (EU)                                                    
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (EU)
                                                                                                                                       
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (EU)                                                                                                  
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (EU) 
       
7.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  
8.         Prijedlog uredbe o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji                                                                              
9.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala                              
 
10.       Prijedlog uredbe o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti                        
 
11.       Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
                                                                                                                                             
12.       a)         Prijedlog uredbe o indeksu razvijenosti
            b)         Prijedlog odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti                                                 
 
13.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala                 
 
14.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici  Hrvatskoj          
 
15.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Hrvatskoj ligi protiv raka, iz Zagreba
                                                                                                                                         
16.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu
                                                                                     
 
17.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
 
 1. Općini Pirovac kod Raiffeisenbank Austria d.d.
 2. Gradu Splitu kod Splitske banke d.d., Split
   
  18.       Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Uljanik plovidba d.d., Pula, po Programu kreditiranja financijskog restrukturiranja po Modelu podjele rizika (MPR)                                                   
   
  19.       Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2017.
  godinu                                                                                                                       
   
  20.       a) Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama                                                             
              b) Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama                                                              
              c) Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture                                                                      
              d) Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi                                                                        
   
  21.       Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću                                                                
22.       Prijedlog odluke o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele                              
 
23.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom prijelazu Metković                                                                     
24.        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Split, za stjecanje nekretnine radi realizacije Projekta rekonstrukcije sjevernog krila Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog bolničkog centra Split - lokalitet Firule
                            
25.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. i 2018. godini, za potrebe opremanja helikoptera Kiowa Warrior                                                
 
26.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
                                                                                                                                               
27.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog centra za razminiranje. 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                         
2.         a)  Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                            
           
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti