74. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu                           
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja                                                                                               
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o upravnoj inspekciji                                    
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani                  
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske                                                                          
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru                                                                                  
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.                                                                                                           
 
8.         Prijedlog odluke o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama                                                                      
 
9.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju      
                             
 
10.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida                                                                            
 
11.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku         
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za sklapanje Ugovora o nabavi Daljinski upravljane oružne stanice 30 mm s integriranim protuoklopnim raketnim sustavom UT30MK2 CRO integrirane na bazno vozilo Patria AMV 8x8 CRO         
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, za Ministarstvo obrane, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2018. do 2022. godine, za sklapanje okvirnih sporazuma za nabavu motornih vozila putem operativnog leasinga za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske                                                                                                              
 13.      Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
13.1.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, zastupnik u Hrvatskome saboru i Klub zastupnika HSS-a u Hrvatskome saboru)      
            13.2.    a)         Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora
zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine                                           
b)        Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine                                        
 
14.       Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu       
    
15.       Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. i 2016. godinu za potrebe nacionalnih manjina                                                             
 
16.       Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu u 2015. i 2016. godini                                                                                                               
 
17.       Izvješće o radu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2015. i 2016. godinu       
 
18.       Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XX zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo                                                                            
 
19.       Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.- 2020.                                                                                                     
                                                             
20.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma između Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i Vlade Republike Hrvatske: Obveza sprečavanja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja                                                                                        
 
21.        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Kube o uspostavi mehanizma bilateralnih konzultacija    
 
22.        Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad izložbom "Vlaho Bukovac u Parizu od 1878. do 1892." (Zagreb, 18. siječnja do 11. ožujka 2018. godine).
     

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje odobrenja za vođenje postupka
                                                                                                                         
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti