75. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte        
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji   
 
3.         Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi                                                                        
 
4.         Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila                                                                                             
 
5.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli (EU)       
 
6.         Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2017. godini                                                                                      
 
7.         11. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016. godine (članci 2., 5. i 6. te 2. i 3. Dodatnog protokola)                                                                                                         
 
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu      
 
9.         Prijedlog odluke o davanu državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradilište d.d. Pula, radi provedbe procesa sanacije i              financijske konsolidacije društva                                                                           
 
10.       Prijedlozi uredbi o:
 
a)         izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova                                                              
b)         izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
c)         izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika                                  
 
11.      Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopune Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine                         
 
12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2017.                                                                                         
                                                                                                              
13.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za studeni 2017. godine                                                    
 
14.       Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Nacrt zajedničke izjave s trećeg sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike                                      
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s Odobrenjem za uplovljavanje u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci Gruž - Dubrovnik stranom ratnom brodu u sastavu Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država                                    
 
 
16.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            16.1.    Mire Bulja, u vezi s postavljenim spomenicima                                     
            16.2.    prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića, u vezi s radom Hrvatske narodne banke                                                                                                                        
            16.3.    Ranka Ostojića, u vezi s Reverzibilnom hidroelektranom Vrdovo               
            16.4.    Ranka Ostojića, u vezi s radnicima društva Dalmacijavino d.d. – u stečaju                                                                                 
            16.5.    Peđe Grbina, u vezi s postupanjem hrvatskih policajaca prema izbjeglicama                                                                                                       
            16.6.    Domagoja Hajdukovića, u vezi s Akcijskim planom za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije                                                               
            16.7.    Nikole Grmoje, u vezi s poslovanjem društva Hrvatska pošta d.d.       
            16.8.    Nikole Grmoje, u vezi s Republičkim sindikatom radnika Hrvatske             
            16.9.    Anke Mrak-Taritaš, u vezi s isplatama za dužebrižništvo, održavanje sakralnih i drugih objekata te rad vjeroučitelja                                                
            16.10.  Ranka Ostojića, u vezi sa spomen-pločom na Banskim dvorima.   
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlozi odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)        
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec prosinac 2017.                                                                                                                           
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2018. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće         
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti