77. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o tržištu plina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
             
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
                                                                                                                                            
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (EU)    
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU)                                                                                    
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Izmjene članka 124. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona   
 
6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2018. do 2020. godine                                                
 
7.         Prijedlog uredbe o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini (EU)                                                                                                                                         
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama                             
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Split d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja građevinskih radova i opreme za provedbu projekta - Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split d.o.o.                                                                              
 
10.       Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku "Kornati"        
 
11.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja                                                      
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula                                            
 
13.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava
b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava                                                                                              
 
14.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Agencije za ugljikovodike                                                                                      
 
15.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
 
16.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                     
 
17.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                               
 
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e)                                                   
b)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku (predlagatelj: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, zastupnik u Hrvatskome saboru)                        
c)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu
 
19.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Gruzije o gospodarskoj suradnji              
 
20.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Protokolom o suradnji između Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe i Komisije za nestale osobe Vlade Crne Gore   
b)        Protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i Hrvatskog pravnog centra o izvođenju projekta „Praćenje postupanja policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području nezakonitih migracija i azila“ u 2018. godini                                                                                   
c)         Dogovorom o izmjeni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole                                                                          
 
21.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad kulturno zabavnom manifestacijom 51. "Šokačko sijelo" (Županja, 3. do 13. veljače 2018. godine).                                                                                                          

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

 1.        Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 29. siječnja 2018. godine
b)         Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 29. siječnja 2018. godine
                                                                                                                
2.         Upravni spor, radi razrješenja – davanje odgovora na žalbu Visokom upravnom sudu
                                                                                                                                                
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                               
                                              
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti