78. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji                                                                                                          
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima                                                                                        
3.         Nacrt prijedloga zakona o platnom prometu (EU)                                                
4.         Nacrt prijedloga zakona o elektroničkom novcu (EU)                                            
5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (EU)                                                       
6.       
a)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)          
b)        Nacrt prijedloga zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
c)         Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                          
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (EU)                                                                                                                                          
8.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                           
9.        
a)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
b)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
c)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Aglomeracija Umag-Savudrija-Novigrad istarski“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
                                                                                                                                      
10.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                                                          
11.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                                                             
 
12.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela                                                                                                               
13.        Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                            
14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike                                                                                                                              
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
a)         Poslovnik pravobranitelja za djecu                                                          
b)         Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2016. godinu                                                                 
 
16.  
a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama                 
b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode                                                                                                                                                                                                                
17.       Prijedlog odluke o provedbi vježbe „KIBERNETIČKI ŠTIT 2018.“ u odgovoru na kibernetički napad                                                                                                     
18.        Prijedlog zaključka o prihvaćanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj                                                                                                    
19.        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Koreje o suradnji u područjima zdravstva i medicine                                      
20.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         Anđelka Stričaka, u vezi s oružjem zaplijenjenim u siječnju 2015. godine       
            b)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s otkupom dionica INA-e.      
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 32/17) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                                       
2.       
a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                               
                                             
3.         Kadrovska pitanja
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Dokumenti