78. sjednica Vlade Republike Hrvatske - Karlovac

Dnevni red


 1. Projekti od značaja za Grad Karlovac i Karlovačku županiju:
  1. Prijedlog odluke o prijenosu dijela bivše vojarne Logorište u vlasništvo Karlovačkoj županiji, bez naknade, radi formiranja buduće Županijske gospodarske zone
  2. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., s Prijedlogom zaključka o projektu kapitalnih ulaganja
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
 2. Prijedlozi uredbi o utvrđivanju visine:
  1. boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2005. i 2006. godinu
  2. godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. godinu
  3. boravišne pristojbe za 2006. godinu
 3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o zapošljavanju i raspoređivanju pomoraca iz 1996. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 6. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za sufinanciranje Projekta očuvanja krških ekoloških sustava: Program malih darovnica
 9. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za pripremu Projekta održivog zdravstvenog sustava
 10. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenya i Goričana na Paneuropskom prometnom koridoru V/b
 11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj


Projekti od značaja za Grad Karlovac i Karlovačku županiju:
 1. Prijedlog odluke o prijenosu dijela bivše vojarne Logorište u vlasništvo Karlovačkoj županiji, bez naknade, radi formiranja buduće Županijske gospodarske zone
 2. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., s Prijedlogom zaključka o projektu kapitalnih ulaganja
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb


Prijedlog odluke o prijenosu dijela bivše vojarne Logorište u vlasništvo Karlovačkoj županiji, bez naknade, radi formiranja buduće Županijske gospodarske zone

Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za kapitalne projekte u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., s Prijedlogom zaključka o projektu kapitalnih ulaganja

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

Prijedlozi uredbi o utvrđivanju visine:
 1. boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2005. i 2006. godinu
 2. godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. godinu
 3. boravišne pristojbe za 2006. godinu


boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2005. i 2006. godinu

godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. godinu

boravišne pristojbe za 2006. godinu

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o zapošljavanju i raspoređivanju pomoraca iz 1996. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za sufinanciranje Projekta očuvanja krških ekoloških sustava: Program malih darovnica

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za pripremu Projekta održivog zdravstvenog sustava

Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenya i Goričana na Paneuropskom prometnom koridoru V/b

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Dokumenti