87. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Prijedlog odluke o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona                        
 
2.         2.1.      a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Splitska banka d.d., Split, OTP banka d.d., Zadar, Croatia banka d.d., Zagreb i Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, radi refinanciranja postojećih kredita
                        b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Splitska banka d.d., Split, OTP banka d.d., Zadar, Croatia banka d.d., Zagreb i Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita
 
2.2.      a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, radi refinanciranja postojećih kredita
                        b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita
 
2.3.      a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, radi refinanciranja postojećih kredita
                        b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi refinanciranja postojećih kredita
     
3.          Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru                                                                                               
 
4.         Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije
 
5.          Prijedlozi odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u:
 
            a)         djelatnosti socijalne skrbi                                                                 
b)         ustanovama kulture                                                                                                                                     
6.          Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata                              
 
7.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima                                                                      
 
8.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za otpis potraživanja prema trgovačkom društvu Prvomajska - Jager d.o.o., Raša                                                                                                    
 
9.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)        Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)                                                    
b)        Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                  
c)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osobnom identifikacijskom broju (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                     
 
10.       Izvješće o provedbi mjera iz Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.), za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za 2016. godinu                                                                              
 
11.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Socijalističke Republike Vijetnam o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu
            b)        Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak                                                                                           
                                                                      
12.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području poljoprivrede                                        
 
13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta 2. zahtjeva za produljenje roka razminiranja Republike Hrvatske Odboru Ujedinjenih naroda za implementaciju članka 5. Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju                                                                                         
 
14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 400. godišnjice početka Tridesetogodišnjeg rata (Zagreb, 9. i 10. travnja 2018. godine)                                                         
 
15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s iznosom komunalne naknade                 
b)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s uklanjanjem industrijskoga agregata s lokacija Busišta 2 i Biljane Donje.                                                                        
                                                                                         
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                            
 
2. Kadrovska pitanja
 
  1. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti