87. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Informacije o :
  Plaćama u državnoj upravi i javnim službama
  Strategiji razvoja - Hrvatska u 21. stoljeću
 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, s nacrtom Konačnog prijedloga zakona
 3. Prijedlog mjera za financijsku konsolidaciju Tvornice lakih metala d.d., Šibenik
 4. Prijedlog odluke o davanju jamstva Vlade Republike Hrvatske po kreditu odobrenom od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financijsko restrukturiranje lječilišta "Topusko", Topusko
 5. Prijedlog odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković - Slavonski Brod d.o.o.
 6. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu za potporu programa modernizacije, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini
 7. Prijedlog odluke o korištenju autocisterni za prijevoz pitke vode iz državnih robnih zaliha jedinicama lokalne samouprave i uprave i otpisu potraživanja po osnovi naknade za korištenje ranijim korisnicima
 8. Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnina u k.o. Stobreč prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
 9. Prijedlog odluke o dopuni odluke o podjeli imovine, prava i obveza te rasporedu zaposlenika Hrvatske uprave za ceste
 10. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju Povjerenstva za sigurnosno gospodarenje kemikalijama
 11. Prijedlog zaključka u vezi s održavanjem državnih linija u otočnom javnom putničkom brzobrodskom prijevozu
 12. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za korištenje voda vodotoka Marjanac za uzgoj riba u zatvorenim vodama
 13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Konvencije o postojanim organskim onečišćavalima iz Stockholma
 14. Prijedlog za sklapanje programa razmjene u području kulture, znanosti i prosvjete, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije, za 2001., 2002. i 2003. godinu
 15. Prijedlog za imenovanje članova izaslanstva Vlade Republike Hrvatske na 89. zasjedanju Međunarodne konvencije rada (Ženeva, 4. đo 22. lipnja 2001. godine).


Informacije o :
Plaćama u državnoj upravi i javnim službama
Strategiji razvoja - Hrvatska u 21. stoljeću


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, s nacrtom Konačnog prijedloga zakona

Prijedlog mjera za financijsku konsolidaciju Tvornice lakih metala d.d., Šibenik

Prijedlog odluke o davanju jamstva Vlade Republike Hrvatske po kreditu odobrenom od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financijsko restrukturiranje lječilišta "Topusko", Topusko

Prijedlog odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković - Slavonski Brod d.o.o.

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu za potporu programa modernizacije, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini

Prijedlog odluke o korištenju autocisterni za prijevoz pitke vode iz državnih robnih zaliha jedinicama lokalne samouprave i uprave i otpisu potraživanja po osnovi naknade za korištenje ranijim korisnicima

Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnina u k.o. Stobreč prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

Prijedlog odluke o dopuni odluke o podjeli imovine, prava i obveza te rasporedu zaposlenika Hrvatske uprave za ceste

Prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju Povjerenstva za sigurnosno gospodarenje kemikalijama

Prijedlog zaključka u vezi s održavanjem državnih linija u otočnom javnom putničkom brzobrodskom prijevozu

Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za korištenje voda vodotoka Marjanac za uzgoj riba u zatvorenim vodama

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Konvencije o postojanim organskim onečišćavalima iz Stockholma

Prijedlog za sklapanje programa razmjene u području kulture, znanosti i prosvjete, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije, za 2001., 2002. i 2003. godinu

Prijedlog za imenovanje članova izaslanstva Vlade Republike Hrvatske na 89. zasjedanju Međunarodne konvencije rada (Ženeva, 4. đo 22. lipnja 2001. godine).