89. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         a)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o patentu
b)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o žigu
c)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu
d)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
e)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda                                                                           
 
2.         Izvješće o provedbi postupka izvanredne uprave u Agrokoru za razdoblje do 10. travnja 2018. godine                                                                                                  
 
3.         Prijedlog odluke o odabiru investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA – Industrija nafte d.d. i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru i o davanju ovlasti za pregovore s odabranim investicijskim savjetnikom                                           
 
4.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi neuspjeha Vlade Republike Hrvatske u provođenju strukturnih reformi (predlagatelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske                            
           
5.         Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (EU)                                                                                     
 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu državne imovine za sklapanje Aneksa I. Ugovoru o realizaciji Projekta Kupari I.                                        
 
7.         Prijedlog izmjena Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (EU)
                                                                                                                                           
8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Opatiji za zaduženje kod  Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                               
 
9.         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kaznenom postupku (predlagatelj: Ranko Ostojić, zastupnik u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru
                                                                                                                                  
10.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa                                                                                 
 
11.      Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2016. godinu                                                                                                                                                   
12.       Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2017. godinu
       
13.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
           a)         Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi s popisom ugovora za intelektualne usluge, radove i opremu za sva ministarstva, odnosno za sva tijela u sustavu, a koji se financiraju iz tehničke pomoći europskih strukturnih i investicijskih fondova                                                
            b)        prof. dr. sc. Romane Jerković, u vezi s uslugama savjetovanja                          
            c)         dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s financijskom pomoći za podmirenje zimske službe                                                                            
            d)         Kreše Beljaka, u vezi s društvom MERUS-HR d.o.o.                                  
                                              
           
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

  1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

 

  1. Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC – Cohesion), 12. travnja 2018. godine                                                                                             

  2.      Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 16. travnja 2018. godine

  3.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 16. travnja 2018. godine     

            d)        Vijeće za opće poslove (GAC), 17. travnja 2018. godine         
                       
2.         Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o donošenju ustroja Obalne straže Republike Hrvatske (tajno)                                                                         
 
3.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)         
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                            
 
5. Kadrovska pitanja

Dokumenti