9. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije                 

2.    Prijedlog odluke o imenovanju Nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom

3.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

    a)    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kaznenom postupku (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a)
    b)    Prijedlog odluke o proglašenju 2016. "Godinom Nikole Šubića Zrinskog" (predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora)
                                                
4.    Prijedlog zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima

5.    Prijedlozi odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju:

    a)    izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
    b)    izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
    c)    izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
    d)    izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće za državne službenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

6.    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Podrola-Rakalj i koncesije za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena "Podrola" uz obvezu osnivanja prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a radi dovršetka sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena "Podrola" i u cilju privođenja cjelokupnog područja namjeni planiranoj dokumentima prostornoga uređenja

7.    Prijedlozi odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću: 
        
    a)    u casinima trgovačkom društvu GERMANIA SPORT d.o.o.
    b)    u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.
    c)    u casinima trgovačkom društvu CASINO RESORT OPERATOR d.o.o.
    d)    na automatima trgovačkom društvu ŽETON d.o.o.                      

8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Požegi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odredbe Statuta Hrvatskog autokluba

10.  Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Međunarodnim investicijskim forumom Dubrovnik 2016. – "Pametne zajednice – pametne investicije" (Dubrovnik, 14. do 15. travnja 2016. godine)                     

11.   Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Ivana Klarina, u vezi s reformom javne uprave i lokalne samouprave.

12.  DOPUNSKA TOČKA: Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:

        a)  Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova
        b)  Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

13. DOPUNSKA TOČKA: Prijedlozi zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja:

       a)  Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona sanacija javnih uprava
       b)  Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
       c)  Konačni prijedlog zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
       d)  Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijjima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te uredbe (EU) br. 236/2012
       e)  Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 17. i 18. ožujka 2016. godine                                        

2.    Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:

    a)    Pismo službene obavijesti Europske komisije od 26. siječnja 2016. godine br. 2016/0080, u vezi s uspostavom minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela
    b)    Pismo službene obavijesti Europske komisije od 26. siječnja 2016. godine br. 2016/0083, u vezi s obveznom automatskom razmjenom informacija u području oporezivanja
    c)    Pismo službene obavijesti Europske komisije od 26. siječnja 2016. godine br. 2016/0084, u vezi sa zajedničkim sustavom oporezivanja             

3.    Prijedlog zaključka o podnošenju molbe (povjerljivo)                

4.     Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Dokumenti