90. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                    
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (EU)                                     
 
3.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje                  
 
4.         Godišnje izvješće o obrani za 2017. godinu                                           
 
5.         Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2017. godinu                    
 
6.         Godišnje izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2017. godinu                                                                                              
 
7.         Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine                                                            
 
8.         Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
                                                                                                                                        
9.         Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)    Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske i Ministarstva socijalne politike Ukrajine o suradnji u području rada i socijalne politike                                                  
b)    Programom kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike za godine 2018. - 2021.                                   
c)    Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa                                                                            
d)         Memorandumom o suglasnosti između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Nacionalnog instituta službe vanjskih poslova Ministarstva vanjskih poslova i bogoštovlja Argentinske Republike u području diplomatskog usavršavanja                        
 
10.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         10. dodjelom nagrada Zlatna bilanca (Zagreb, 11. lipnja 2018. godine)     
b)         24. športskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika (turističko naselje „Zaton Holiday Resort“, pokraj Nina, 9. do 13. svibnja 2018. godine).     

11.       Izjašnjenje o amandmanu podnesenom na Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

                            

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1. Kadrovska pitanja
 
2.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti