91. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Nacrt prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova
 2. Prijedlog nacionalnog programa povećanja opće sigurnosti dobrovoljnom predajom oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava
 3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e
 6. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na statute javnih ustanova:
  1. Nacionalni park Risnjak
  2. Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje
 7. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Zagrebačke županije
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Lučkoj upravi Zadar
 9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli koncesije društvu s ograničenom odgovornošću "Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o., Vinkovci za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
 10. Prijedlozi odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe:
  1. Vodovodu Imotske krajine d.o.o., Imotski
  2. Vodovodu Osijek d.o.o., Osijek
  3. Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Split
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti za suradnju u području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil


Nacrt prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova

Prijedlog nacionalnog programa povećanja opće sigurnosti dobrovoljnom predajom oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e

Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na statute javnih ustanova:
 1. Nacionalni park Risnjak
 2. Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje


Nacionalni park Risnjak

Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Zagrebačke županije

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Lučkoj upravi Zadar

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli koncesije društvu s ograničenom odgovornošću "Vinkovački vodovod i kanalizacija" d.o.o., Vinkovci za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe

Prijedlozi odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe:
 1. Vodovodu Imotske krajine d.o.o., Imotski
 2. Vodovodu Osijek d.o.o., Osijek
 3. Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Split


Vodovodu Imotske krajine d.o.o., Imotski

Vodovodu Osijek d.o.o., Osijek

Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Split

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti za suradnju u području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil