92. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:


1.         Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj matici iseljenika                                              
 
2.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)
                    
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana provedbe Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu
                                                                                                                                   
4.         Prijedlog zaključka o pružanju pomoći Hrvatskom nacionalnom vijeću Republike Srbije u osiguravanju trajnog i odgovarajućeg sjedišta Novinsko-izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“ iz Subotice                                                                                
 
5.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama                                                                                 
 
6.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava                                                                    
 
7.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o privremenom uzdržavanju (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e)                              
  2.       Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i
          razvitak (predlagateljica: Ivana Ninčević Lesandrić, zastupnica u Hrvatskome
          saboru)                                                                                                      
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, za Ministarstvo obrane, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2022. godine, za sklapanje okvirnog sporazuma za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
                                   
9.         Prijedlog zaključka u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai                                                                                           
                               
10.       Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta troškova života za Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu                                        
                                       
11.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
11.1.    dr. sc. Marije Alfirev, u vezi s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.                                    
11.2.    Arsena Bauka, u vezi s društvom Brodotrogir d.d.                                            
11.3.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s troškovima za provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
11.4.    Vedrana Babića i Damira Tomića, u vezi s održavanjem vodotoka Une na području Grada Hrvatske Kostajnice.                                                   
               

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:


 
1.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
                                              
2.         Prijedlog odluke u vezi s opskrbom plinom                                                            
                   
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                               
 
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.

                   

Dokumenti