96. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu      
       
2.         Nacrt prijedloga zakona o lovstvu (EU)                                                                   
 
3.         Nacrt prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu                
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)                               
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju           poduzetničke infrastrukture  
                                                                                                             
6.         Prijedlog provedbenog programa Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2018. godinu                                                                                
 
7.         Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata u korist kupca broda Nov. 487 Polaris Exploration Inc., čiju je gradnju ugovorilo društvo Brodograđevna Industrija Split d.d., Split ili u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata
                                                                                                                                                     
8.         Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi                                                                                                                                                  
9.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 

  1. Izmjene i dopune Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja         
  2. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2016. godinu                                                                                   
  3. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2017. godinu                                                                                   
 
10.       Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017. godini                                                
                          
11.       Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2017. godinu             
 
12.       Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih tražbina za 2017. godinu 
                                                                                                                                               
13.       Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2017. godinu                                         
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju                                 
 
15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            15.1.    dr. sc. Marije Alfirev, u vezi s Nacionalnim programom zaštite i promicanja ljudskih prava                                                                                                     
            15.2.    Vedrana Babića i Damira Tomića, u vezi s iznosom materijalne štete te
 smještajem obitelji pogođenih elementarnom nepogodom na području Grada
 Hrvatske Kostajnice                                                                                     
            15.3.    dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića i Branka Grčića, u vezi s državnim službenicima
            15.4.    dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s državnim dužnosnicima        
15.5.    Domagoja Hajdukovića, u vezi s istraživanjima javnog mnijenja        
            15.6.    Ranka Ostojića, u vezi s Hrvatskim saborom                                 
            15.7.    Ivana Pernara, dopunsko pitanje u vezi s primicima u Hrvatskoj gospodarskoj komori
            15.8.    Ivana Pernara, u vezi s priznanjem Države Palestine        
15.9.    Franka Vidovića, u vezi s održanim predavanjem Oružanim snagama Republike Hrvatske                                                                                        
            15.10.  Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s produktovodom u Slavonskom Brodu.         
           
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
  1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 22. svibnja 2018. godine                                                                        
  2. Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 22. svibnja 2018. godine                                                              
  3. Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 22. i 23. svibnja 2018. godine                                                          
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 22. ožujka 2018. godine, broj 2018/0075, u vezi s platnim uslugama na unutarnjem tržištu                                                                                   
 
3.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru zaštite okoliša i energetike (povjerljivo)                                                                                  
b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (povjerljivo)                                                                            
                                              
4.        a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                                                 
 
5. Kadrovska pitanja
 
  1.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti