96. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


Izvješće o rezultatima poslovanja trgovačkih društava u državnom i pretežito državnom vlasništvu u 2000. godini i prvom tromjesječju 2001. godinetablica-1: Dobit/gubitak društava u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII 2000.tablica-2: Struktura prihoda društava u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII 2000.tablica-3: Struktura rashoda društava u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII 2000.tablica-4: Trošak plaćatablica-5: Struktura sredstava društava u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 31.12.2000.tablica-6: Struktura izvora sredstava društava u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 31.12.2000.tablica-7: Struktura tekućih sredstava i tekućih obveza društava u vlasništvu Republike Hrvatsketablica-8: Stanje obaveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca u javnim poduzećima i društvima u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 31.12.2000.tablica-9: Novčani tijek u javnim poduzećima i društvima u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII mj. 2000.tablica-10: Pregled stanja novčanog deficita

Izvješće o rezultatima poslovanja trgovačkih društava u državnom i pretežito državnom vlasništvu u 2000. godini i prvom tromjesječju 2001. godine

tablica-1: Dobit/gubitak društava u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII 2000.

tablica-2: Struktura prihoda društava u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII 2000.

tablica-3: Struktura rashoda društava u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII 2000.

tablica-4: Trošak plaća

tablica-5: Struktura sredstava društava u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 31.12.2000.

tablica-6: Struktura izvora sredstava društava u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 31.12.2000.

tablica-7: Struktura tekućih sredstava i tekućih obveza društava u vlasništvu Republike Hrvatske

tablica-8: Stanje obaveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca u javnim poduzećima i društvima u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 31.12.2000.

tablica-9: Novčani tijek u javnim poduzećima i društvima u vlasništvu Republike Hrvatske za I-XII mj. 2000.

tablica-10: Pregled stanja novčanog deficita