97. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu                                                                                   
 
2.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (EU)                                                                                     
            b)        Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (EU)                                                                                                           
                                                                                                                                               
3.        Nacrt prijedloga zakona o zakladama                                                                                                  
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju                                                                                                                                      
5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (EU)                             
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (EU)                                     
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (EU)                                                                                                     
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji                                                                                                            
9.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti društvu:
 
a)         Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2018. godinu
b)         Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu                                                                                                        
                                                                                                                    
10.       Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu                                                                                 
 
11.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema trgovačkom društvu Petrokemija d.d.                                           
                       
12.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Slavonski Brod za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja projekta "Izgradnja infrastrukture na lučkom području luke Slavonski Brod"
b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje  Lučke uprave Slavonski Brod, radi financiranja projekta "Izgradnja infrastrukture na lučkom području luke Slavonski Brod"                                                                                        
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. godinu                                                     
 
14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede                                                                                                   
             
15.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 

  1. Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za financiranje projekata komunalne infrastrukture
  2. Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za projekt „Izgradnja gradskog stadiona u Belišću“
  3. Općini Čeminac za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
  4. Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 
 
16.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o upravljanju državnom imovinom                                                                  
 
17.       Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2017. godinu                                                           
                         
18.       Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2016. godinu                                                                                                               
19.       Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu      
    
20.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Nacrta Catanijske deklaracije
            
21.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu       
 
22.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica
 
23.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova                                                                       
            b)         Prijedlog odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenta                  
                                                                                                                                                        
24.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 170. obljetnice hrvatske zastave (Zagreb, 5. lipnja 2018. godine)                    
 
25.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         Nikole Grmoje, u vezi s klimatskim promjenama i drugim ugrozama okoliša
            b)        dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, u vezi s LNG terminalom na Krku                 
            c)         Anke Mrak-Taritaš, u vezi s državnim tajnicima i pomoćnicima ministara
            d)        Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s davanjem koncesije za eksploataciju tehničko-građevnog kamena                                                                         
            e)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s prodajom odnosno doniranjem oružja.       
                                                 
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 25. svibnja 2018. godine                                                                                               
b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 28. svibnja 2018. godine    
c)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 28. i 29. svibnja 2018. godine         
 
2.          a)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa (EU) (povjerljivo)
b)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa (EU) (povjerljivo)                                                 
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)                                                                                        
                                                                                                                            
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                              
 
6. Kadrovska pitanja
 

Dokumenti