98. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Točka 1.
  1. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
  2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 3. Izvješće o stanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 4. Izvješće o radu Vijeća za djecu za razdoblje studeni 2000. - travanj 2001
 5. Prijedlozi uredbi o određivanju pomorskog dobra na dijelu:
  1. k.o. Kostrena - Lucija
  2. k.o. Makarska
  3. k.o. Ledenice
  4. k.o. Slivno
  5. k.o. Mali Lošinj
 6. Prijedlog odluke o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda nastalih početkom 2001. godine (predlagatelj: Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda) - davanje mišljenja Hrvatskom Saboru
 7. Prijedlozi odluka o imenovanju pregovaračkih timova za kolektivne ugovore za javne i državne službe
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prodaju dionica Brodogradilišta Kraljevica d.d., Kraljevica, u vlasništvu Hrvatskih šuma
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti INA - Industriji nafte d.d., Zagreb, za davanje jamstva u korist strane pravne osobe
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu
 11. Prijedlog odluke o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 12. Prijedlozi odluka o izmjeni Odluka za pokretanje postupka za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između:
  1. Republike Hrvatske i Češke Republike
  2. Republike Hrvatske i Slovačke Republike
 13. Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između:
  1. Republike Hrvatske i Češke Republike
  2. Republike Hrvatske i Slovačke Republike
 14. Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske:
  1. Vlade Republike Bjelarus
  2. Vlade Republike Malte
  3. Vlade Republike Latvije
  4. Vlade Republike Jemen
  5. Vlade Islamske Republike Pakistan
 15. Prijedlog platforme u vezi s nastupom izaslanstva Republike Hrvatske na Svjetskoj konferenciji protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netolerancije (Durban, Južna Afrika, 31. kolovoza do 7. rujna 2001. godine), s prijedlogom za imenovanje članova izaslanstva


Točka 1.
 1. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Razvojne banke Vijeća Europe, za financiranje kreditnog programa malog i srednjeg poduzetništva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Izvješće o stanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Izvješće o radu Vijeća za djecu za razdoblje studeni 2000. - travanj 2001

Prijedlozi uredbi o određivanju pomorskog dobra na dijelu:
 1. k.o. Kostrena - Lucija
 2. k.o. Makarska
 3. k.o. Ledenice
 4. k.o. Slivno
 5. k.o. Mali Lošinj


k.o. Kostrena - Lucija

k.o. Makarska

k.o. Ledenice

k.o. Slivno

k.o. Mali Lošinj

Prijedlog odluke o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda nastalih početkom 2001. godine (predlagatelj: Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda) - davanje mišljenja Hrvatskom Saboru

Prijedlozi odluka o imenovanju pregovaračkih timova za kolektivne ugovore za javne i državne službe

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prodaju dionica Brodogradilišta Kraljevica d.d., Kraljevica, u vlasništvu Hrvatskih šuma

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti INA - Industriji nafte d.d., Zagreb, za davanje jamstva u korist strane pravne osobe

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

Prijedlog odluke o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Prijedlozi odluka o izmjeni Odluka za pokretanje postupka za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između:
 1. Republike Hrvatske i Češke Republike
 2. Republike Hrvatske i Slovačke Republike


Republike Hrvatske i Češke Republike

Republike Hrvatske i Slovačke Republike

Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o slobodnoj trgovini između:
 1. Republike Hrvatske i Češke Republike
 2. Republike Hrvatske i Slovačke Republike


Republike Hrvatske i Češke Republike

Republike Hrvatske i Slovačke Republike

Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske:
 1. Vlade Republike Bjelarus
 2. Vlade Republike Malte
 3. Vlade Republike Latvije
 4. Vlade Republike Jemen
 5. Vlade Islamske Republike Pakistan


Vlade Republike Bjelarus

Vlade Republike Malte

Vlade Republike Latvije

Vlade Republike Jemen

Vlade Islamske Republike Pakistan

Prijedlog platforme u vezi s nastupom izaslanstva Republike Hrvatske na Svjetskoj konferenciji protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netolerancije (Durban, Južna Afrika, 31. kolovoza do 7. rujna 2001. godine), s prijedlogom za imenovanje članova izaslanstva