102. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u petak, 18. veljače 2022. godine, u 15.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 13.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Također, napominjemo da će, u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite, predstavnici medija pri ulasku u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu morati imati EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na COVID-19.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
  1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                          
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (EU)   
                                                                                                                                               
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (EU)
                                                                                                                                               
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)                                                                                           
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)
                                                                                                                                                                
7.         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama Afrike sukladno procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19
                 
8.         Prijedlog zaključka kojim se prihvaća prijedlog Europske komisije da se neiskorišteni dio financijskog doprinosa Instrumenta za hitnu potporu iskoristi u svrhu nabave cjepiva za treće zemlje putem COVAX mehanizma                                                                       
 
9.         Prijedlog zaključka u vezi s provedbom Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik
      
10.       Prijedlog plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj                                                                                                                 
 
11.       Prijedlog odluke o uspostavi Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)                                                  
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nastavak sufinanciranja aktivnosti u okviru projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) „AdriaMed“ – GCP/RER/063/CRO “ADRIAMED” - „Davanje doprinosa za provedbu subregionalnih planova upravljanja ribarstvom kao i režima upravljanja u području s ograničenim ribolovnim aktivnostima u Jabučkoj kotlini“                                 
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora o nabavi sustava za planiranje i onkološkog informacijskog sustava        
14.       Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva, nabavom linearnog akceleratora za potrebe Kliničkog bolničkog centra Zagreb, radi provedbe EU projekta „Nova Proširena Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10“                                                                                       
 
15.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Zračna luka Dubrovnik d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, radi financiranja obrtnih sredstava                                                                 
 
16.       Provedba Zaključka Hrvatskoga sabora u vezi s provjerom broja i vjerodostojnosti prikupljenih potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Odlučujmo zajedno!“ te Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Dosta je stožerokracije“                                             
 
17.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja                                                                                   
           
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine           
b)         Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu
                                
19.       Izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji                                                            
 
20.       Četvrto periodično izvješće o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima                                                                                                            
 
21.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za prosinac 2021.                 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 21. veljače 2022. 
b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 21. veljače 2022.                                     
            c)         Vijeće za opće poslove (GAC), 22. veljače 2022.                                          
 
2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske
                                                                                                                            
3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (povjerljivo)
                                                                                                                                             
4.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)               
 
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                          
 
6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                                          
 
7.         Kadrovska pitanja  
 
 
 

Najave