115. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 20. rujna 2018. godine, u 17.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)                                                                                
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (EU)                                                                                                                                                    
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
       
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima        
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina       
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom                                                                                             
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona     
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)                                                                                  
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o trošarinama (EU)                                                       
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o sudskim pristojbama                                             
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj matici iseljenika                              
 
12.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018.-2020. 
 
13.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja  
            b)        Prijedlog zaključka u vezi s donošenjem smjernica za izradu nove mreže školskih ustanova                                                                               
 
14.       Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.                                                                       
 
15.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o.Vrapče novo Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji                                                             
 
16.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
                                                                                                                             
17.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu
       
18.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava                                                     
 
19.       Prijedlog odluke o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije           
 
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, temeljem koje će se sklopiti Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava s Vukovarsko - srijemskom i Virovitičko - podravskom županijom                                                 
 
21.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za srpanj 2018. godine                                                    
 
22.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2017. godinu                                                                            
 
23.       Prijedlog zaključka o pridruživanju Republike Hrvatske Izjavi o zajedničkim obvezama prema mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda                           
 
24.       Prijedlozi za pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem:
 
            a)         spomendana „9. siječnja – Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države“ i 100. obljetnice odcjepljenja Međimurja od mađarske vlasti i pripojenja matici domovini (Čakovec, 9. siječnja 2019. godine)         
            b)         75. godišnjice donošenja Odluke o pripojenju Zadra matici zemlji Hrvatskoj (Zadar, 25. rujna 2018. godine).                                                        


                                                                 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice 
1.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12)                    
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                    
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu –usmeno izvješće                                                                                 
             
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave