117. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u petak, 6. svibnja 2022., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam večeras do 21h na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
  1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                                  
  1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (EU)                                                                                                 
3.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske
            b)        Prijedlog kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti     
                                                                                                                                             
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija                                                                                                                      
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (EU)                                              
 
6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa financiranja ekološke mreže Natura 2000 
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje 2022. – 2024. godine 
                                                            
                                                                                         
8.         a)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
            b)        Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama                                                
           
9.         Prijedlog odluke o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda                                                                                                
10.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena   
                 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika  za razdoblje od 2022. do 2024. godine                
 
12.       Informacija o aktivnostima u Republici Hrvatskoj u sklopu Konferencije o budućnosti  Europe           
                                                                                                             
13.       Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2022. godinu                    
 
14.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi o upravljanju kibernetičkim prijetnjama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora („CYBER COALITION 22“)                                                                                            
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Split za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, za provedbu projekta „Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split“ – faza II.                     
 
16.       a)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
            b)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
            c)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
            d)         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu                                                                                                         
 
17.       Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC105  
                                                          
18.       Prijedlog odluke o izdvajanju šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske u k.o. Kosinj u svrhu izgradnje županijske ceste „Kosinj most - Bakovac“                                                                          
19.       a)         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Splita                                                
            b)        Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Splita                     
            c)         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske                                                         
 
20.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva                                                                                                         
 
21.       Prijedlog zaključka o informaciji o pripremama Republike Hrvatske za sudjelovanje na 110. zasjedanju Međunarodne konferencije rada   
                                                                     
22.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
  1. Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj o suradnji u provedbi programa „Partnerstvo za obrazovanje“
  2. Zajedničkom izjavom o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, Uprave za carinu i zaštitu granica SAD-a u pogledu razvoja međunarodne inicijative za pospješivanje putovanja provjerenih putnika
  3.  zajedničkim izjavama s trilateralnih ministarskih sastanaka između Hrvatske, Italije i Slovenije            
                                                                                     
23.       Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2021. godini                  
 
24.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa
                                                                                                                                            
25.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 19. međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza                                                    
 
26.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju                     
 
27.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
               a)        Karoline Vidović Krišto, u vezi s transakcijama povezanim s ulaganjem u nekretnine 
               b)     Domagoja Hajdukovića, u vezi s robnim zalihama. 
                                   
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.            Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)                                      
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće                                                                                    
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće       
                                                                                                     
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 

Najave